Tidspunkt for siste oppdatering:


STATISTIKK: 2.268 SITES - 27.523.793 KBYTES - 4.600 VISITS - 17.016 PAGES - 226.832 FILES - 266.319 HITS i SEPTEMBER 2010 [NYTT REKORDBESØK I SEPTEMBER 2010].

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet -  Copyright © TERJE FJELLSTAD.

TERJE FJELLSTAD - HOVEDSIDE

FOTO 2008-9

 

Tidspunkt for siste oppdatering:


STATISTIKK: 2.268 SITES - 27.523.793 KBYTES - 4.600 VISITS - 17.016 PAGES - 226.832 FILES - 266.319 HITS i SEPTEMBER 2010 [NYTT REKORDBESØK I SEPTEMBER 2010].

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet -  Copyright © TERJE FJELLSTAD.

TERJE FJELLSTAD - HOVEDSIDE

FOTO 2008-9

 

Tidspunkt for siste oppdatering:


STATISTIKK: 2.268 SITES - 27.523.793 KBYTES - 4.600 VISITS - 17.016 PAGES - 226.832 FILES - 266.319 HITS i SEPTEMBER 2010 [NYTT REKORDBESØK I SEPTEMBER 2010].

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet -  Copyright © TERJE FJELLSTAD.

TERJE FJELLSTAD - HOVEDSIDE

Tidspunkt for siste oppdatering:


STATISTIKK: 2.268 SITES - 27.523.793 KBYTES - 4.600 VISITS - 17.016 PAGES - 226.832 FILES - 266.319 HITS i SEPTEMBER 2010 [NYTT REKORDBESØK I SEPTEMBER 2010].

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet -  Copyright © TERJE FJELLSTAD.

Tidspunkt for siste oppdatering:

 Gisund Budstikke
DANS [ TRADISJONELL ]
søndag 02. november 2014

TERJE FJELLSTAD
REDAKTØR


Denne siden omfatter 2. halvår 2005; 1. halvår er flyttet til:
GB-Dans2003-5.1

STATISTIKK:
1 217 VISITS - 2 673 PAGES -
 41 208 HITS i desember 2005

 


FOTO: TERJE FJELLSTAD

Fra Botnhamn mot Sommarøy.

 

RETTSOVERGREP MOT EIENDOMMEN FJELLSTAD 21, 36-37 I TRANØY
LES MER på nyhetssiden til GB

 

 

FOTO: TERJE FJELLSTAD

Fjellsmelle [Silene acaulis] på Kistefjell 7. juli 2005.

 

 

Dansekalender finnes bare på den nyeste dansesiden

13. desember 2005

Kom og Dans Målselv avsluttet før jul

FOTO: TERJE FJELLSTAD

I går kveld avsluttet Kom og Dans Målselv med dans og pizza i Istindportalen på Heggelia, Bardufoss. Bildet ei utsnitt fra den sosiale delen. Oppstart på nyåret er mandag 9. januar.

24. november 2005

Hvilke krefter styrer Senja Swingklubb ?

Av Terje Fjellstad
De fleste vil vel tro at det er årsmøtet og dets forlengede arm; styret / styrets leder. Slik virker det normalt, også i Senja Swingklubb, men det finnes eksempler på mer tvilsomt lederskap.
Et slikt eksempel er vedtektskomiteen og dens virksomhet. I to styremøter den 22. februar og 3. mars 2005 vedtok man å sette ned en komité som skulle se på vedtektene.
Mandatet var mer enn krystallklart: Komitéen skulle se på vedtektene.
Det betyr i alle demokratiske sammenhenger at ingen i etterkant kan legge føringer på et slikt ettersyn; heller ikke styret.
Tidligere i høst viste det seg imidlertid at et komitémedlem mente mandat manglet. Vedkommende viste også til at styret ved leder hadde snevret inn mandatet ved å peke på bestemte endringsaktualiteter. Denne uenighet i komiteen førte straks til at et annet medlem trakk seg ut fordi det kunne påvises at styret hadde lagt inn føringer i ettertid. Sistnevnte har for øvrig senere trukket som varamedlem til styret og som revisor etc.
Til tross for at komitéens  mandat har vært bunnsolid fra første stund, skulle styret i følge sakslisten den 9. november "Utarbeide mandat for endring av vedtekter for klubben". Imidlertid har leder forsikret om at man ikke fulgte  sakslisten på dette punkt, men kun valgte ny vedtektskomité.

Det er interessant å merke seg at det medlem som mente at mandat manglet, og at kun visse endringer burde ses på, likevel fikk fortsette  i den nye vedtektskomiteen.
Til tross for flere henvendelser, har det ikke vært mulig å få kopi eller utskrift fra styreprotokollen. Et slikt hemmelighetskremmeri skaper ikke mye tillit og åpenhet. I tillegg er det ganske graverende atferd for en swingklubb som søker om offentlige kroner til driften !
Styringen på bakrommet, sladder, elitestyring og tvilsomme regnskaper ridde de tidligere miljøene Kom og Dans Finnsnes og Swingom Finnsnes som en mare. Delvis av disse grunner var det vel mange som i sitt stille sinn hadde et lønnlig håp om bedre tider for Senja Swingklubb.
I dag er det god grunn til å tro at nissen ble med på lasset ! Mange har blitt borte fra swingmiljøet over tid og av høyst naturlige årsaker. Men i ettertid er det også blitt kjent at både dampveivalser og overkjørte løste problemer med å slutte i miljøet.
[
Redaktøren: Inseratet er omskrevet slik at alle navn er utelatt.]
5. november 2005

På dansefotgallaen lørdag 5. november i Lillestrøm ble Hilde & Gutta årets nykommerband, Emma ble årets nykommersolist, Jenny Jenssen & Septimus årets danseband. Gullskoen ble vunnet av Ingemars. [Kilde: NRK / På dansefot.]

8. november 2005

NM i Swing 2005 arrangert i Skien 5. november

 

GB har fått resultatlister og kommentarer fra Elin Bråten. Kommentarene følger nedenfor, og resultatene er lagt til Sporten. For egen del ser vi at det kjente danseparet her nord: Oddrun RonesenJan Richardsen fra hhv. Tromsø SK og Ringvassøy DK har en delt 10. plass i Folkeswing senior A. De som følger litt med i dans, vet at dette paret har utvilsomme kvaliteter. Oddrun Ronesen er egentlig fra Fjordgård på Senja og Jan Richardsen er fra Ringvassøy. [Redaktøren.]

 

Av Elin Bråten
Fra Nord-Norge er det særlig Dans Fauske som har gjort seg bemerket i barne- og ungdomsklassen, og med Susanne Sandberg og Thorbjørn Urskog som vant juniorklassen og i tillegg fikk 3. plass i voksen A-klasse som de stilte i for første gang.

 

Fra Tromsø Swingklubb ble det bronse i folkeswing voksen A-klasse til Rita og Rune Ulriksen. Dette paret har vært nord-norske mestere i folkeswing 3 år på rad, men dette var første gang de deltok i NM.

28. oktober 2005

Bjøro Håland kommer ikke likevel !

De som hadde gledet seg til Bjøro Håland på Nedre Målselvfossen Feriesenter i morgen, blir nok skuffet. GB vet ikke hva årsaken er, men dansekvelden er avlyst. [En uheldig formulering samt kommentar som var  egnet til å kunne misforstås, beklages herved og  er av helhetsgrunner tatt ned. [Redaksjonen]]

25. oktober 2005

I dag er det klart at komiteen som skulle se på vedtektene til Senja Swingklubb, er pulverisert før det egentlige arbeidet med vedtektene var kommet i gang. Årsaken skyldes uenighet om mandatet. Eventuelle endringsforslag var ment å behandles på årsmøtet i mars 2006. Styret vil prøve å ordne opp.

19. oktober 2005

Fra dansebandet Sakarina har GB mottatt følgende pressemelding  som tas inn i sin helhet

GULLSKOEN 2005

GULLSKOEN er en pris som har til formål å oppfordre og stimulere dansemusikere til å treffe dansefolket og få dansefoten i bevegelse. De nominerte er:

1. Dansebandet Mix
2. SAKARINA
3. Geir Arne Hansen
4. Ingemars
5 Lasse Johansens Orkester

Det er bare å stemme på den gruppa
DU synes er best. Slusene er åpne ut oktober.
SMS: Send DANSEGLAD og nummeret. MAIL: Send en mail til post@dans.no. I emnefeltet skriver du GULLSKOEN og nummeret på bandet. Du behøver ikke å skrive noe i selve mailen.

I forbindelse med NRKs dansegalla på Norges Varemesse den 5. november, deler "De danseglade" ut Gullskoen. NRK p1 På dansefot deler ut pris til årets Nykommerband og Årets Nykommersolist. Se og Hør deler ut pris til Årets Danseband vil prisen bli delt ut.

Det bare å gratulere
Sakarina med nominasjonen, og vi slår et slag for Lødingen / Vesterålen i finalen.

[Layout og redigering: Gisund Budstikke]

18. oktober 2005

Ultimatum til ungdomsgruppa i Senja Swingklubb !

Av Terje Fjellstad
På dansen i kveld redegjorde leder Hanne Gundersen og Tommy Stefanussen for noen viktige saker som i utvidet styremøte, ble behandlet for en knapp uke siden.
Ungdommens representant i styret, Kristina Larsen, hadde trukket seg fra sitt verv, og hun møtte heller ikke på styremøtet som hun var innkalt til. Styrets vedtak går ut på at ungdomsgruppa ved sin leder til nå, Kristina Larsen, må komme sammen og velge ny leder for resten av valgperioden. I all sin enkelhet er dette vedtaket et ultimatum til ungdomsgruppa om øyeblikkelig å følge opp gjeldende vedtekter i klubben. Selv om ungdommene velger ny representant, oppfatter styret den passerte handlemåte som så alvorlig at ungdomsgruppa kan bli lagt ned på førstkommende årsmøte utpå vinteren i 2006.  Inntil en ungdomsrepresentant er på plass, vil det alterneres mellom styrets vararepresentanter for å holde styret fulltallig på 5.
Hittil i høst har det vist seg at flere dansere i oppsatte komiteer som utfører praktiske oppgaver på hver enkelt dansekveld, har unnlatt å møte og heller ikke har skaffet stedfortreder. Dette er i strid med betingelsene for å være medlem og med vedtektene. Disse kan vente seg at deres medlemskap betraktes som ikke oppfylt. Noen har trukket seg fra jobbegjengen, og styret vil vurdere å gi ekstra medlemsfordeler til medlemmer som gjør en ekstra innsats. Styret vil nå på førstkommende dansekvelder gjøre alle oppmerksomme på at kjøkkentjenesten kan bli å opphøre dersom nyte går foran yte !
Styret godkjente for øvrig foreliggende plan vedrørende Senjarock 2005 som arrangeres 26. november.
Tommy Stefanussen
la frem regnskapstallene slik de var 22. august. De viser 60 0000 innestående på bank inklusivt et overskudd på 18 000.
Ellers fremkom en rekke ideer for å bedre den sosiale kvalitet i klubben og på dansekveldene. Klubbens leder, Hanne Gundersen, fikk ros for sin innsats.
På dansekvelden ble det også informert om et kjøttvarelotteri som svingklubben organiserer hver høst før jul.

16. oktober 2005

STOR DANSEFEST PÅ FOSSEN I GÅR !

Av Terje Fjellstad
Årets danseopplevelse på Nedre Målselvfossen Feriesenter ble altså lørdagen med Beat Coats, Sakarina og Terje Mårstad. Vi glemmer heller ikke at Runaway på fredag varmet bra opp med finere musikk enn på lenge.
Noen murret litt over billettprisen på 290, men jeg tror alle reviderte oppfatning utpå natta. For festen ble virkelig bra. 240 personer i alle aldre skapte stemning som smittet over til scenen. At man i trengselen noen ganger følte seg hensatt til det kjente okseslippet i Pamplona, er jo en del av den sosiale prisen en får leve med. De to dansegolvene på Fossen kom i alle fall til sin rett.
Uten å klage på Terje Mårstad, bør det i ettertid være et spørsmål om man noen ganger henter inn unødvendige krefter. Det er vanskelig å se hva Terje Mårstad kunne bidra med når utgangspunktet var Beat Coats og Sakarina. En får ikke glemme at Mårstad gjorde kassa atskillig slankere samt at han reduserte musikkuttrykket til Beat Coats betraktelig. 
Kanskje pirk, men lydnivået til Beat Coats ble noe i meste laget. Musikkvalget for øvrig var aldeles flott når gruppa fikk stå på egne ben. Sakarina skapte på sin side fin balanse i tilbudet og måtte på slutten gi hele to ekstranumre.
Dama var i hundre og måtte gis noe beroligende !

FOTO: TERJE FJELLSTAD

Terje Mårstad [vokal] med støtte fra Beat Coats. Trommisen er skjult.

13. oktober 2005

Redaktøren beklager at deler fra utvidet styremøte i Senja Swingklubb kom i GB på denne plass før styret fikk mulighet til direkte informasjon på dansekvelden tirsdag 18. oktober. Glippen skyldes ubetenksomhet og er beklaget også direkte overfor leder i svingklubben. Oppsettet er derfor ajourført, endret noe og flyttet til nevnte 18. oktober.

12. oktober 2005
 

Videregående kurs i Senja Swingklubb

FOTOS: TERJE FJELLSTAD

I går kveld startet et videregående svingkurs på Grasmyr; til sammen 4 kvelder. I midten litt til høyre ser vi instruktør Brita Johansen. Selve dansekvelden var svært godt besøkt hvor flere fra Kom og Dans Målselv også var til stede.
 


To demoer. Instruktør Brita Johansen til venstre.

5. oktober 2005

Problemer i Senja Swingklubb ?

FOTO: TERJE FJELLSTAD

Av Terje Fjellstad
-  Vel 40  dansere var til stede på dansekvelden i går. Her er ballkortene fulltegnet og alle ganske varme etter drivende musikk. Spillemann Leif Simonsen orienterer.
Men ting kan tyde på at klubben sliter litt. Kristina Larsen har trukket seg som leder i ungdomsgruppa. I jobbegjengen har Oddbjørg Knutsen og Rikarda Grønvoll Svensen sagt takk for seg. Det har ikke lykkes å få de to sistnevnte erstattet, og derfor kan Synnøve Nergård også komme til å slutte i sitt verv. Problemene kommer opp som egen sak på et utvidet styremøte onsdag 12. oktober 2005.
Når det gjelder ungdomsgruppa, er det ting som tyder på at den aldri skulle ha vært opprettet. For en klubb som skal forene alle aldersklasser, er det ikke vanskelig å se at ei ungdomsgruppe kan føre til konflikter vedrørende særinteresser. Det er nok å vise til musikkvalg for eksempel hvor det i ungdomsgruppa til tider har vært sterk misnøye. At Kristina Larsen har trukket seg, kan ha slik sammenheng ? En kjenner jo også til at medlemmer i ungdomsgruppa har ønsket å komme sammen før den egentlige dansekvelden begynner. For å illustrere det uholdbare i et slikt opplegg, kan vi tenke oss ei eldregruppe som ikke ønsker å møte før dansekvelden er slutt i den hensikt å feste litt utover natta !  

 

3. oktober 2005

Saturn fra Alta med suksess på Fossen lørdag !

Tekst: Terje Fjellstad
 - Det var bra oppmøte da Saturn sto for dansemusikken på Fossen lørdag kveld. De danseglade fikk servert den ene svisken etter den andre og med stor bredde, representert ved forskjellige svingvarianter, gådanser, samba, tango og vals. Den rent musikalske kvalitet var også meget seriøs. Det er ikke ofte at musikere skjønner hva tradisjonell dans og dansemusikk dreier seg om, men når det gjelder Saturn, føler man at instrumentene rører ved rytme, takt og melodi langt utover det ordinære. Dama løftet faktisk opplevelsen inn i himmelen et sted !
GB har et forslag; nemlig at den årlige, flotte og stilige dansegallaen i Sørreisa, henter inn Saturn som aktuell gruppe. Selv om musikken i Sørreisa gjennomgående har vært ganske brukbar, må det vel også innrømmes at begeistringen for noen uker siden satt langt inne. Hvorfor må gruppene hentes kun fra Østlandet og Sverige / Danmark ? Dansegallamusikk skal ha nerve og kvalitet. Saturn har vist oss at de kan !
Til slutt bør det nevnes at høsttilbudet ved Fossen ser ut til å bli spennende; se kalenderen til høyre.

28. september 2005

Senja Swingklubb i går kveld

FOTO: TERJE FJELLSTAD

I går kveld ble grunnkurset som har vart 4 kvelder, avsluttet. Her leder Christian Schøyen en 15 minutter lang "husker du"-oppfriskning som klubben vil gjennomføre en gang i måneden. Christian er skjult et sted der bak.

15. september 2005

Onsdagsdansen åpnet sesongen i Sørreisa i går kveld

FOTO: TERJE FJELLSTAD

I går kveld åpnet onsdagsdansen sesongen i Sørreisa. Musikken som stiller opp, er frivillig og gratis. Det er heller ikke hver dag man får servert ei gruppe med 4 trekkspill, 2 gitarer og vokal ! Vi ser nærmest  Odd Åsland [trekkspill] - Magnar Iversen [trekkspill] - Ole T Lund [trekkspill] - Per Hansen [gitar] - Svein Berg [bassgitar] - Per Evenmo [trekkspill, vokal]. Vi er litt usikre på et par navn.
 

13. september 2005

Kom og Dans Målselv reddet !?

FOTO: TERJE FJELLSTAD

Kom og Dans Målselv på fote igjen i og med at Mona Strøm Pedersen påtok seg å være leder. Se bildet til høyre av hele styret. Nå er jo ikke dette styret ansvarlig overfor miljøet, men skal godkjennes av stiftelsen Kom og Dans sentralt.
Kom og Dans Målselv har bare 2 spillere. Neste bøygen blir å utdanne minst 2 til i en viss fart. Ellers kan miljøet neppe overleve særlig lenge dersom man ikke finner frem til en 8-10 personer som er villige til å gjøre ekstra stor innsats. Det foreligger planer om grunnkurs før jul.

12. september 2005

Dansekvelder

Av Elin Bråten
Dans Finnsnes skal endelig arrangere dansekvelder der de som har vært på kurs og andre får muligheten til å komme å øve og praktisere det de har lært. Vi starter onsdag 14. september kl.19.30-21.30 på Finnsnes Ungdomsskole.
Dansekvelder der man kan danse litt forskjellig er det mange som har spurt etter, så nå forsøker vi å få til dette. Vi skal i første omgang  forsøke med 4-6 uker og så vil vi evaluere dette etterpå. Dersom det er interesse så håper vi at dette kan bli et varig tilbud.
Det vil bli spilt variert musikk: Swing, vals, tango, linedance, salsa m.m. Og det er helt supert om noen tar med seg sin egen CD dersom de har en spesiell låt de har lyst å danse til.
Det vil også bli muligheter for små mini-kurs i løpet av dansekveldene.
Vi håper det er interesse for et slikt tilbud her på Finnsnes.
Kontakt Elin Bråten på e-mail: elin.braten
@bluezone.no
GB bringer bilde av initiativtakeren til høyre.

7. september 2005

Senja Swingklubb

TEKST - FOTOS: TERJE FJELLSTAD
Bildet er fra sesongens første svingkurs som startet i går kveld på Grasmyr. Det er et grunnkurs over 4 kvelder med om lag 30 deltakere.


Fra en nødvendig pause for å skaffe mer energi.


Her er den ordinære dansekvelden kommet i gang.

6. september 2005

Kom og Dans Målselv lagt på is inntil videre i går kveld

TEKST - FOTO: TERJE FJELLSTAD
3 personer, Janie Dahle, Roar Sundheim og Kristoffer Haugenes, hadde sagt seg villige til å ta styreverv, men da ingen blant dem eller andre ville være leder, ble det altså kort prosess.
For vår del vil vi tro at Kom og Dans sentralt med Johan Fasting i spissen nå har så dårlig klang rundt om i vår landsdel og i Målselvmiljøet at det skal bli ganske problematisk å finne noen som vil være leder. Vedtektene i Kom og Dans er utformet i den hensikt å sikre forretningsdriften til Johan Fasting-stiftelsen. Derfor kan man ikke på lokalt hold operere med klubb og medlemmer; kun med et miljø som i seg selv er ganske diffust. I en klubb er styret ansvarlig overfor medlemmene på årsmøtet; i et miljø får alle danse etter pipa til Johan Fasting !


Leder i Kom og Dans Målselv, Kristoffer Haugenes holder her en orientering i pausen til dansemiljøet. I korthet går det ut på at det har vært en rekke uoverensstemmelser mellom ham og stiftelsen til Kom og Dans sentralt [Johan Fasting]. KS har derfor besluttet å trekke seg som leder. Resten av styret har også trukket seg i lojalitet med sin leder. Det er samtidig et faktum at styret og leder ikke ble godkjent på sentralt hold. Det siste er vel egentlig grunnen til at alle valgte å stille sine verv til disposisjon; verv som man til alt overmål ikke hadde, formelt sett. Denne finurlighet gjør at grunnplanet fullstendig mangler demokratisk kontroll i sin egen virksomhet og kun blir en del av pengemaskinen til Johan Fasting !

4. september 2005

The Soul Company på Fossen i går kveld

TEKST - FOTOS: TERJE FJELLSTAD
The Soul Company som opptrådte på Nedre Målselvfossen Feriesenter lørdag kveld bør ikke forveksles med sine mer berømte kolleger på de britiske øyer. Uten å ha sjekket med folkeregisteret, kan vel herværende kompani plasseres i Lavangen -  Salangen. Det er tydelig at vår utgave legger lista forholdsvis høyt. Derfor blir navnevalget en slags ungdomssynd og tyveri kombinert med mangel på fantasi.
På spørsmål til Fossen, ble det opplyst at gruppa skulle spille til dans. Svaret var vel noe enkelt fordi dansemusikken ved Fossen pleier å begynne kl. 2200-15, og dørvakta kunne fortelle at man ikke kom til å starte før kl. 2300. Heller ikke sistnevnte tidspunkt holdt stikk. I det hele tatt var klokka en svak side ved kompaniet eller kontrakten med arbeidsgiver. For øvrig var forestillingen i realiteten en konsert med mulighet til å danse.
Er nytelse av alkohol en del av et arbeidsforhold ? Svaret på det må bli et klart NEI ! Likevel dro man med seg alkohol i ymse utgaver opp på scenen. Slikt legger publikum merke til. Vi tenker på skandalen tidligere i sommer hvor
Terje Tysland opptrådte klart beruset. Finnsnes Hotell har for eksempel noen ganger nektet alkoholservering til bandmedlemmer.  En slik holdning fortjener ros. 
Alle medlemmene i
TSC viste oss en masse talent og flotte kvaliteter; ganske spennende også med  uttrykk man ikke alt for ofte hører her på berget. Men jeg tror det behøves en del oppstramming og redigering av fremførelsen. Vokalistene druknet ofte i sterke instrumentstemmer; spesielt kvinnene ble skadelidende. Dessverre er det en vanlig feil i mange rockeband at alle konkurrerer om å bli lagt merke til på samme tid. Resultatet blir ei mølje av lyd. For dansen spiller det mindre rolle, og på golvet var det heftig nok.
Savnet også helhetlig linje vedrørende antrekk. Sort dress, hvit skjorte og hatt skapte fint image. Alle mannfolkene burde hatt det; for kvinnene et spørsmål om matching. I sin helhet var konserten en opplevelse for de få.
30 - 40 fremmøtte er vel nok en katastrofe. Noen av årsakene er pekt på både ovenfor og tidligere. Det er ikke lett å se at Fossen kan fremstå som kulturformidler når det gjelder musikk for øret. Nedre Målselvfossen Feriesenter har over lang tid appellert til dansefoten. Kanskje er en i ferd med å sage over den berømte greina ? !


The Soul Company fra venstre: Stian Kleppe [trombone, gitar, munnspill] - Vidar Alvestad [trompet] - Svein Strømsmo [gitar] - Knut Amundsen [skjult der bak et sted med trommene] -Anders Hoffmann [vokal] - Ronald Alertsen [bassgitar] - Trine Dahlberg [vokal] - Mona Digre [vokal] - Hilde Lomaas [vokal] - Odd Andreas Tofteng [keyboard].


Svein Strømsmo [gitar] og Ronald Alertsen [bassgitar].

24. august 2005

Hele styret i Kom og Dans Målselv har trukket seg foran ny dansesesong !

TEKST: TERJE FJELLSTAD
Fra sikker kilde opplyses til
GB at hele styret i Kom og Dans Målselv har trukket seg, og det like før høstsesongen er i gang. Hva som kan være årsaken er ikke godt å si. Under avslutningen på forsommeren var man svært optimistisk. Senere er det blitt klart at dansekveldene ikke kan arrangeres på Buktamoen Kro. Det er meningen at man skal ha første dansekveld mandag 29. august kl. 2000 - 2200, men hvor den skal finne sted, er i det blå.
Dansemiljøet i Målselv har det siste året helt tydelig manglet nødvendig interesse for dugnad dvs. folk som er villige til å ta arbeidsoppgaver. Man ønsker kanskje å stikke innom for en dans eller to, men er uvillig til å jobbe for miljøet. Utover vinteren og våren ble det også klart at Buktamoen Kro ikke var svaret på laber interesse tidligere [Vikingheimen.] Når det kommer innom 4-5 dansere, er det bare å lese skriften på veggen.  Vi tipper at Kom og Dans Målselv går en snarlig avvikling i møte, og at en frittstående danseklubb kan bli svaret.

20. august 2005

Lørdag kveld med Jan & Gøran Trio på Fossen

TEKST - FOTO: TERJE FJELLSTAD
Et positivt bekjentskap fra Sjøvegan. Ikke vanskelig å høre at medlemmene i gruppa hadde lang fartstid som musikere. Jan & Gøran Trio er jo av forholdsvis ny dato, men alle har hver for seg sin oppkomst i tidligere kjente band her på berget. Jan [?] var ikke med denne gangen, og i hans sted trakterte Odd Andreas Tofteng keyboard og gitar. Tofteng er for øvrig musikklærer. Folk kom  sent ut i går, men etter hvert ble det et rimelig antall. Blant publikum var det mange lovord om dansemusikken.


Jan & Gøran Trio denne gang fra venstre: Jøran G Berthinussen [gitar, vokal] - Bjarne Dahlberg [gitar, vokal] - Odd Andreas Tofteng [keyboard, gitar].

20. august 2005

Redusert SAKARINA bedre enn noensinne !

TEKST: TERJE FJELLSTAD
 
Dessverre måtte trommeslager John Verlo melde forfall grunnet sykdom, men de gjenværende fire hadde aldri i tankene å kaste inn håndkledet. Kanskje spilte de også for John ! Det er naturligvis subjektivt, men mange av oss følte at gruppa var bedre enn noen gang ! Kanskje var det spillehumøret til Sakarina som gjorde susen. På denne fredagskvelden var det bra med folk på Fossen, og begge dansegolvene ble tatt i bruk. En halv time for sen til start skyldes vel at arrangøren ikke hadde lest kontrakten. Sakarina behøver som andre artister,  en smule servering og et sted og bo !

14. august 2005

FOSSEN lørdag kveld: Amadeus på scenen gledet seg med de på golvet !

 TEKST: TERJE FJELLSTAD
 
Ute var det høstmørke, og regnet høljet ned, men likevel skapte Arne Aronsen og Dave Ellingham i dansebandet Amadeus den fine stemninga på Målselvfossen i går kveld ! Kjemien var så bra at Arne kunne skille fra hverandre de  enkelte publikummere som applauderte ! Til høyre bringer vi portretter av begge.

7. august 2005

Marrakesh på Finnsnes Hotell lørdag kveld

Marrakesh måtte unnvære Einar Lønnberg [bassgitar, vokal] under sin opptreden på Finnsnes hotell lørdag kveld. Lønnberg var fredag utsatt for et trafikkuhell i Skøelvdalen som førte til sykehusopphold og operasjon. Forhåpentligvis er han snart tilbake. I stedet hans var midlertidig på 2 timers varsel tatt inn Odd-Eivin Vaeng [bassgitar, vokal] som gjorde sine saker bra. Ellers er medlemmene i Marrakesh: Idar Nikolaisen [gitar, vokal] - Kjetil Jakobsen [trommer] - Randor Nordnes [vokal].

6. august 2005

Thormod Løkkemo Band/2 og Nord-Norsk Husorkester/2 på Fossen

Halvparten av Thormod Løkkemo Band og tidligere Nord-Norsk Husorkester sto for musikken på Fossen i går kveld. Flott instrumental dansemusikk hele veien for de få som møtte opp. Folk klager over at 150 kroner er for mye i billettpris på en fredag ! I kveld er det samme mannskapet, og da får en håpe at flere finner veien.

TEKST - FOTOS: TERJE FJELLSTAD
Halve Thormod Løkkemo Band nr. 1 fra venstre: Oddvar Kristoffersen [gitar, vokal] og nr. 2 fra venstre: Thormod Løkkemo [gitar, vokal]. Bakerst Raymond Lind fra tidligere Nord-Norsk Husorkester [trommer]. Tore Lind også fra Nord-Norsk Husorkester til høyre spiller for anledningen bassgitar. [Bilder til høyre av Raymond og Tore Lind finner du under 4. august 2005 på Finnsnes Hotell.]

4. august 2005

"Good old days" med  NORD-NORSK HUSORKESTER

Mange var kommet for både å se, høre og danse til "gamle" Nord-Norsk Husorkester på Finnsnes Hotell i går kveld. Trommeslager Raymond Lind hadde reist helt fra Oslo. Gleden og følelsene var der, ikke bare blant publikum, men også på scenen. Det ble en blanding av konsert og dans. Vi fikk høre masse fin instrumental; grenset nesten opp til en slags mimrende jamming fra 10-året mellom 1988 og 1998. Det er første gang jeg har opplevd ei gruppe få applaus for alle låter gjennom en hel dansekveld på 4 timer !

TEKST - FOTOS: TERJE FJELLSTAD
Besetningen i Nord-Norsk Husorkester 1988 - 1998 fra venstre: Bjørnar Johansen [gitar] - Raymond Lind [trommer] - Arnstein Holmstad [bassgitar, vokal] - Tore Lind [gitar, vokal].

Senja Swingklubb hadde dansekveld på Finnsnes Hotell i går kveld
GB bringer nedenfor to bilder fra dansetreffet.


FOTOS: TERJE FJELLSTAD

30. juli 2005

Anne Nørdsti på Målselvfossen Nedre Feriesenter

TEKST - FOTOS: TERJE FJELLSTAD
Fredagskvelden ble trivelig med
Anne Nørdsti Band Fossen. Etter forholdene kom det et stort publikum. Det viser hva folk egentlig ønsker; nemlig å få inspirert dansefoten. 
Musikken var jevnt god hele veien hvor svingmelodiene  satt best. Vi fikk høre de mest kjente låtene fra Annes nye CD. Så ble det fin kontakt med publikum fordi Anne og bandet hennes var alminnelige og lot seg snakke med.
I kveld er det Ibestad sammen med
Rikingan for de som vil fortsette.


Anne Nørdsti Band. [Navn på medlemmene og hvilket instrument de spiller, finner du nedenfor i reportasje 3. april 2005 fra dansegalla i Lofothallen, Leknes .]

23. juli 2005

Målselvfossen Nedre Feriesenter AS - hvor går dere ?

Vi som har frekventert Fossen de siste årene for å danse til god musikk, har all grunn til å stille spørsmålet. I går kveld sto Night Walkers fra Finnsnes på plakaten. Kl. 2100 begynte de første gjestene å komme, men frem til kl. 2200 drev gruppa med diverse forberedelser av teknisk art. Kl. 2230 måtte Night Walkers hentes fra hytta si til spillejobben ! Den slags nonchalanse er kanskje lært som pubmusikere for ungdom på Finnsnes, men på Fossen møter man fort veggen ! Hva som etterpå skjedde, vet jeg ikke for da var billetten vekslet tilbake ! [Det fortelles at lydteknikeren var dritings, og at trommis måtte fly frem og tilbake for å justere lyden med enda dårligere resultat.]
I kveld er det
Terje Tysland m / Band på Fossen. Det er utvilsomt bra saker, men hvor mange blir fornøyd når disse artistene ikke forventes å opptre mer enn mellom 2300 og 0100 ? Selvfølgelig vet vi at bare man kommer langt nok fra sør, er det ikke så nøye dersom honorarene er  skyhøye !
Er det
Night Walkers som skal spille før og etter, tror jeg flere vil betakke seg. Mye tydet også på at NW hadde visse fullmakter når det gjelder kveldens opplegg. Interne opplysningene fra kilder i NW, er grunnlaget for nevnte antakelser.
Billettprisene på Fossen har gått kraftig opp den senere tid, og det er derfor rimelig om publikum på forhånd vet hvem som spiller, og når tid ! Sist helg opplevde vi faktisk at prisen ble skrudd opp underveis. Vi kjøper en vare, og da er det rimelig å få kjennskap til varens innhold.
Den daglige ledelse ved Fossen er som regel i full forvirring om billettpris og hva de enkelte grupper står for. Derfor må styrelsen i aksjeselskapet ta et nødvendig møte for å legge atskillig klarere rammer for  den aktuelle  del av driften. I dag er det tydeligvis for mye fjernstyring !
 

10. juli 2005

FØRSTE NORD-NORSKE DANSEBANDFESTIVAL VELLYKKET PÅ MÅLSELVFOSSEN !

TEKST - FOTOS: TERJE FJELLSTAD
I det fine sommerværet på Fossen fredag og lørdag ble det solgt anslagsvis 3700 enkeltbilletter for begge dagene under ett. Men når Ole Ivars samt leie av telt, kostet respektive 110 og 100 000, skjønner man at dette var et dristig arrangement med samlet utgiftsbudsjett ca. 600 000.
Det skal allerede være klart at man til neste sommer tilsvarende helg får gjentakelse. Det var god stemning på festplassen og dansegolvene begge dagene. De mindre dansegruppene hadde nok en minusopplevelse på innescenen hvor det ikke var generende mange på golvet. Årets festival har antakelig gitt en det lærdom som kommer fint med til neste år.
På lørdag plagdes Ole Ivars veldig med lydsjekken, og dette førte til visse forskyvninger i avviklingen. 
Arrangøren har allerede planer om å sette opp eget telt med utescener i begge ender for å skape mer flyt i avviklingen og for bruk hele sommeren. Men dette er altså vyer for fremtiden.
GB bringer bilde av 2 grupper nedenfor. i tillegg var følgende med [alfabetisk rekkefølge]: Albatross, Amadeus, Jenny Jenssen m / Septimus, Rikingan, Runaway og Sakarina.


I en hel time hadde Ole Ivars tekniske problemer under lydsjekken, noe som førte til visse forskyvinger i kjøreplanen. Gruppa har derfor ikke finstasen på seg her. Fra venstre: Bjørn Elvestad [gitar, kor, keyboard] - Tore Halvorsen [vokal, gitar] - Arild Engh [trommer] - William Kristoffersen [bassgitar, sang] - Arne Willy Foss [blåseinstrument] - Ole Ødegård [keyboard].
 Dette bildet er tatt tidlig på lørdagskvelden før dansen kom skikkelig i gang.


 Denne gangen trekker vi frem ei gruppe som gjorde fin innsats; nemlig Saturn fra Alta. Fra venstre: Asbjørn Halvorsen [keyboard, vokal] - Bjørnar Pedersen [sologitar, vokal] - Steinar Stensland [bassgitar, vokal] - Einar Helgesen [slagverk] - Are Leinan [rytmegitar, vokal].

 3. juli 2005

Dansegalla på Sjøvegan og "Sommer i Salangen"

TEKST - FOTOS: TERJE FJELLSTAD
Dette er "NYE" Albatross som har mistet 3 medlemmer, nemlig Idar Johansen, Andrè Simonsen og Leif Berg. Nye i gruppa er Jan-Ivan Leonhardsen [bassgitar, vokal] nr. 2 fra høyre og Kåre Mikkelsen helt til høyre [trommer]. Fra venstre, leder Yngve Svendsen [gitar, vokal] og Harald Olsen [keyboard, vokal]. "Nye" er satt i parentes fordi etableringen ikke er helt ny og fordi betegnelsen ikke inngår i gruppens navn; bare så det er sagt.


Det ble vel etter hvert ganske bra oppmøte til denne dansegallaen som må betegnes som en suksess. Som i fjor, kunne Salangen også i år by på virkelig sommervær !


Dette bildet er tatt egentlig før folk begynte å komme, og fotografen bør vel ta litt selvkritikk !
Litt til høyre i bildet [mørk topp / lys bukse] ser vi en av de virkelige ildsjelene for denne dansegallaen:
Bodil Markussen.
Arrangementskomiteen skal også ha ros for det fine dansegolvet, slipt og dandert etter alle kunstens regler. Det samme gjelder teltet, serveringen og prisnivå.

2. juli 2005

Swingers på Nedre Målselvfossen Feriesenter i går kveld

FOTO: TERJE FJELLSTAD
Dette er Swingers fra Tromsø; fra venstre: Arne Thomassen [trommer, vokal, flygelhorn] - Armand Andersen [gitar, vokal] - Bjørn A Andreassen [bassgitar, vokal]. Jeg som ikke hadde hørt om Swingers ! Man kan jo skamme seg når Arne Thomassen legger ut om 27 år med Swingers og atskillig flere år i bransjen ! Det kunne vi også høre.
Jeg følte meg hensatt til tidlig på sekstitallet under tiden på seminariet i Tromsø da vi gikk ut på datidens restauranter; først og fremst Rogers.
På Fossen i går,  kom folk sent, men bra, og danse fikk alle til live instrumental musikk dvs. uten all hermetikk vi ellers blir påtvunget. Musikken var variert, fremføringen disiplinert og glimrende. Innlevelse også !
Arne Thomassen har døtre som har skrevet tekst og toner til flere ting; fra den kanten hørte vi i alle fall ett flott innslag. I kveld fortsetter
Swingers der de slapp. Må nesten ta med at gruppa bør være et forbilde for andre; dro i gang kl. 2200 og sluttet 0200 med pauser på kvarteret samt null pilsing. Det vitner om respekt for arbeidsgiver og publikum.


 
 

 

2. november 2005

Kom og Dans Målselv

FOTO: TERJE FJELLSTAD

Mandag måtte Kom og Dans Målselv på "gangen" i Istindportalen grunnet oppgradering av "the black box". Det var ingen dårlig løsning. Golvet i hallen er lett å danse på, og trivelig var det med en liten forandring. Her ser vi et utsnitt, men til stede var mange flere.
Kaféen ved siden av må vi anbefale på grunn av fine forfriskninger, god mat og lave priser !  

18. oktober 2005

FOTO: TERJE FJELLSTAD
Tommy Stefanussen redegjør på vegne av styret i Senja Swingklubb.

16. oktober 2005

STOR DANSEFEST ...

FOTO - GRAFIKK: TERJE FJELLSTAD

Terje Mårstad [vokal] tidligere profilert vokalist i Banana Airlines, January, Scandinavia og Vikings. Det er lenge siden han flyttet fra Sortland til hovedstaden. Mårstad er kjent for mange slagere og har gitt ut egen CD. Det heter seg at Terje Mårstad startet sin karriere på badet eller i dusjen, om man vil. Derfra var veien kort til "live stage".

13. oktober 2005

Videregående kurs ...

FOTO: TERJE FJELLSTAD

Konsentrasjon om oppgavene !

5. oktober 2005

Ukens danser og spillemann i Senja Swingklubb ?

FOTO: TERJE FJELLSTAD

GB har valgt Leif Simonsen som ukens danser og spillemann i Senja Swingklubb. I går kveld sto Leif for musikken før pausen hvor han fortsatte med diverse  orientering. Leif Simonsen er uansett verv eller ikke,  en karismatisk person med flotte lederegenskaper.
 

28. september 2005

Ny musikkgruppe på Finnsnes

EIER AV FOTO: Sebastian Fria

Trommeslager Sebastian Fria [se bildet] opplyser til GB at det er dannet en trio på Finnsnes som vil spille vanlig dansemusikk. Navn på gruppa og medlemmene inklusivt med bilder håper vi å få tak i snarest. [Bildet er endret til jpg-format og optimalisert her.]

Senja Swingklubb i går kveld

FOTO: TERJE FJELLSTAD
Leder Hanne Gundersen orienterer om klubbens festligheter lørdag 26. november 2005 hvor hun håper at alle stiller opp; både som deltakere og hjelp til å få arrangementet i havn. Som vanlig vil det komme gjester fra andre svingmiljø i landsdelen.

27. september 2005

Ukens dansepar i Kom og Dans Målselv

FOTO: TERJE FJELLSTAD
Geir Evanger og Mona Strøm Pedersen er av GB valgt til ukens dansepar i Kom og Dans Målselv. Mona er den nye lederen i dette miljøet, og Geir jobber i Nye Troms. Bildet er tatt under dansekvelden i går.

20. september 2005

Senja Swingklubb 2 år

FOTO: TERJE FJELLSTAD

I kveld feiret Senja Swinglubb sine 2 år med gratis kaffe og kaker til alle. Fødselsdagen er egentlig den 23. september. Servitriser er fra venstre: Rikarda Grønnvoll Svensen og Peggy Johansen.

13. september 2005

Kom og Dans Målselv reddet !?

FOTO: TERJE FJELLSTAD

Følgende styre ble presentert for dansemiljøet i går kveld; fra venstre: Bjørg Gschib [styremedlem]- Odd Tangen [styremedlem]- Mona Strøm Pedersen [ny leder] - Jannie Dahle [styremedlem].

12. september 2005

FOTO: TERJE FJELLSTAD
Elin Bråten i Dans Finnsnes.
 

8. september 2005

GB - Siste nytt:
Kom og Dans Målselv arrangerer likevel dansekveld førstkommende mandag 12. september "in the black box", Istindportalen, Heggelia, Bardufoss.

7. september 2005

Kom og Dans Målselv

Av Terje Fjellstad
Det opplyses til GB at man i Målselv prøver å få til en uoffisiell dansekveld førstkommende mandag 12. september. Eventuell oppdatering vil skje her samt via SMS, email og pressen. Man kan håpe at en ny dansekveld løser lederspørsmålet.

6. september 2005

Kom og Dans Målselv ...

FOTO: TERJE FJELLSTAD
Kristoffer Haugenes har sammen med styret gjort en betydelig jobb i Kom og Dans Målselv når det gjelder kurs og danseaktiviteter, men oppslutningen i miljøet har vært sviktende. Han var for øvrig den ledende instruktør i miljøet.

4. september 2005

The Soul Company ...

FOTOS: TERJE FJELLSTAD

Mona Digre [vokal].


Anders Hoffmann og Mona Digre [vokal].

30. august 2005

Ukens danserinne i Senja Swingklubb !

TEKST - FOTO: TERJE FJELLSTAD
Cathrine Knutsen fra Lysnes er av GB kåret til ukens danserinne i Senja Swingklubb. Under dansen i kveld fikk vi vite at hun akkurat i dag ble 13 år. Vi gratulerer !
En gang i måneden er det  "ballkort", og da skal alle danse med minst 10 partnere. Her var
Cathrine også så heldig at hun ble trukket ut blant damene og fikk premie.
Cathrine er ellers en meget sympatisk og beskjeden ung dame.

Kom og Dans Målselv

TEKST - FOTOS: TERJE FJELLSTAD
Det var godt oppmøte på Istindportalen, Heggelia, Bardufoss da Kom og Dans Målselv startet opp etter ferien, men mørke skyer var det bokstavelig talt; både ute og inne. Det blir dansekveld neste mandag , men ser man ikke da konturene av et nytt interimsstyre eller leder, er det over og ut.
I et halvtimes langt orienteringsmøte, var det optimisme å spore. Økonomien er meget bra og rammene for videre drift er til stede, men de som bør lede virksomheten er ikke lett å få øye på. I tillegg har oppmøtet siste sesong vært på solid lavmål.


Vi håper naturligvis ikke at bildet over skal symbolisere at danserne vender miljøet ryggen.


Dansen foregikk "in the black box" [den svarte boksen]; en litt spennende og intim kinosal. Kanskje smitter dansegleden på dette bildet over til miljøet i Målselv ?! 

27. august 2005

FOTO: TERJE FJELLSTAD

Karsten Nordli spilte fin dansemusikk på Storsteinnes Gjestegård fredag kveld. Folk fra stedet uttalte at det var lenge siden de hadde hørt så bra danserytmer. Synd at folk ikke går ut før midnatt er passert.

20. august 2005

Lørdag kveld med Jan & Gøran ...

FOTOS: TERJE FJELLSTAD
Jøran G Berthinussen [gitar, vokal].


Bjarne Dahlberg [gitar, vokal].


Odd Andreas Tofteng [keyboard, gitar].

20. august 2005

Redusert SAKARINA ...

FOTOS: TERJE FJELLSTAD

Magne Christensen [bassgitar, vokal].


Jan Christensen [gitar, vokal].


Jan Sundberg [vokal].


Jan "Putte" Teigen [keyboard, vokal].

14. august 2005

FOSSEN lørdag kveld: Amadeus ...

FOTOS: TERJE FJELLSTAD
Arne Aronsen [keyboard, vokal].


Dave Ellingham [gitar, vokal].

9. august 2005

Pressemelding:

 

Amadeus på Nedre Målselvfossen.

 

På førstkommende lørdag har du mulighet til å få ” swinget ” deg skikkelig på Nedre Målselvfossen Feriesenter, når Dansebandet Amadeus står på scenen.

Dansebandet Amadeus har oftere og oftere markert seg på ulike dansearrangement i regionen med sitt swingende repertoar. Amadeus var et av orkestrene under årets dansebandfestival som ble avviklet i forrige måned.

- Vi gleder oss til å komme tilbake til Fossen hvor vi vet at mange fra dansemiljøene fra Målselv, Bardu og Senja møter opp, sier Arne i Amadeus.

Med fullt dansegulv er det trivelig å stå på scenen.  -Jo da, vi gleder oss…….

Dansebandet Amadeus er:      Dave Ellingham, Gitar, vokal

                                     Arne Aronsen, Keyboard, vokal
[Pressemelding uten endringer: Redaktøren.]

6. august 2005

Thormod Løkkemo Band/2 ...

FOTOS: TERJE FJELLSTAD
Thormod Løkkemo [gitar, vokal].


Oddvar Kristoffersen [gitar, vokal].

4. august 2005

"Good old days" ...

FOTOS: TERJE FJELLSTAD
Bjørnar Johansen [gitar].


Arnstein Holmstad [bassgitar, vokal].


Raymond Lind [trommer].


Tore Lind [gitar, vokal].

Ukens danserinne
Elin Bråten er av GB kåret til ukens danserinne.
FOTO: TERJE FJELLSTAD

30. juli 2005

Anne Nørdsti ...

FOTOS: TERJE FJELLSTAD

Anne Nørdsti - begge fotos ovenfor.

3. juli 2005

Dansegalla på Sjøvegan og
"Sommer i Salangen"

TEKST - FOTOS: TERJE FJELLSTAD 
Leder Yngve Svendsen [gitar, vokal]


"Ny" i Albatross på trommer: Kåre Mikkelsen


"Ny" i Albatross på bassgitar, vokal] Jan-Ivan Leonhardsen.


Harald Olsen [keyboard, vokal]


Sakarina gjorde en fin jobb, men har fått en noe beskjeden plass denne gangen fordi gruppa har figurert her mange ganger før. De som ønsker å se tidligere bilder og navn på gruppens medlemmer, kan går til følgende datoer: 1/8 og 3/12-2004 samt 22/3 og 3/4 2005. 

2. juli 2005

Swingers på Fossen ...

FOTOS: TERJE FJELLSTAD
I en pause fikk vi høre Arne Thomassen på flygelhorn med Amazing Grace. Det var en opplevelse !
Armand Andersen
Bjørn A Andreassen

 

 

GRAFIKK: TERJE FJELLSTAD

FOTO: AFP/HILLWOOD MUSEUM & GARDENS

Catherine den 2. påskeegg utstilt i USA.

FOTO: AFP/HO. Sotheby`s

Dette egget er ett i en samling verdt mellom $90 og $120 millioner [dollar].