GISUND BUDSTIKKE 2015

RETTSOVERGREP MOT EIENDOMMEN FJELLSTAD 21, 36-37 I TRANØY
LES MER på nyhetssiden til GB

Gisund Budstikke
NYHETER  2015

TERJE FJELLSTAD
REDAKTØR

NYHETER 2015
Gisund Budstikke 2015
Dans 2015
Sport 2015
Foto 2015
 
NYHETER 2014
 
Gisund Budstikke 2014
 
Dans 2014 
 
Sport 2014
NYHETER 2013
Gisund Budstikke 2013 
Dans 2013 
Foto 2013 
Sport 2013


NYHETER
Gisund Budstikke 2012
Dans 2012
Foto 2012
Sport 2012

NYHETER
Gisund Budstikke 2011
Dans 2011
Foto 2011
Sport 2011
ANNONSEPLASS

FJELLSTAD TRADING

Telefon: 77 84 75 40
Mobil: 975 97 528

Varetaxi og administrativ bistand

ARKIV 2008-9

 Gisund Budstikke 2008-9
Hele saken 2008
Dans 2009
Foto 2008-9
Sport_2008-9
Gisund Budstikke 2004
Hele saken 2004
Dans 2003-5.1
Foto 2004
Foto 2003
Sport 2003-4
 

 

2. mars 2015
TEKST: TERJE FJELLSTAD

Å ha postboks kan være problematisk fordi noen av de store fører deg bak lyset !

Du har selvfølgelig rett til til å ha postboks. Like selvfølgelig er det at du har krav på at posten leveres der dersom du ønsker det. Hør bare her: Enkelte av de store leverandørene har ordnet seg slik at du anmodes om å bruke internett på deres nettsteder for å administrere ditt forhold til dem. Kan blir du spurt om hvordan du vil motta dokumenter; på nettet eller som manull post. Svarer du "nettet", er leverandører svært fornøyd; det være seg forsikringsselskap, bank eller andre. Velger du imidlertid som "vanlig post", får du straks beskjed om at man benytter postadressen hentet fra Folkeregisteret; dvs. bopeladressen. Men en slik praksis betyr at du som postboksinnehaver risikerer sterkt forsinkede sendinger - eventuelt at sendingene blir returnert. Det kan har enorme konsekvenser dersom til eksempel forsikringsdokumentene dine ikke kommer frem og huset ditt brenner ned.

 
 
   
       
 
FOTO: TERJE FJELLSTAD

Fra Første Svanfjell mot Vesterfjell, Storvatnet og Fjellstad den 27. august 2006 kl. 1555.