GB_2007_ARKIV
 

TERJE FJELLSTAD - HOVEDSIDE

Tidspunkt for siste oppdatering:

STATISTIKK: 2.268 SITES - 27.523.793 KBYTES - 4.600 VISITS - 17.016 PAGES - 226.832 FILES - 266.319 HITS i SEPTEMBER 2010 [NYTT REKORDBESØK I SEPTEMBER 2010].

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet -  Copyright © TERJE FJELLSTAD.

 

 

ANNONSEPLASS

FJELLSTAD TRADING

Mobil: 975 97 528

Varetaxi og administrativ bistand
Gisund Budstikke
ARKIV 2007
FOTO: TERJE FJELLSTAD

Senjafjell sett fra Fjellstad gård [19. november 2003]

17. desember 2007

DE AMERIKANSKE SPIONFLYVNINGENE SOM BLANDET NORGE OG BODØ

INN I DEN KALDE KRIGEN
[Artikkel nr. 2]
VAR DET MER Å SKJULE ?

TEKST: TERJE FJELLSTAD
Jeg viser til den artikkel jeg skrev 6. desember i år og til Ivar Enoksens filmportrett av Selmer Nilsen; vist første gang på norsk TV 12. desember.
I de nevnte sammenhenger har det imidlertid ikke fremkommet noe særlig om den allierte flytrafikken fra Bodø utenfor kysten av Finnmark og nesten frem til Kola. Det er likevel et faktum at USA og England fløy en rekke tokter langs denne ruta, i alle fall høsten 1958 og store deler av 1959. "Flightplan" inneholdt bare "Metobs" nordvestover i Nordishavet; det vil si på papiret uskyldige flyvninger for å kartlegge meterologiska data i en heller uproblematisk retning. Toktene gikk som nevnt mot nordvest, men bare så lenge man var innenfor radardekning dvs. 200 nautiske mil. Det var imidlertid kun en formell dekkoperasjon for å tåkelegge hva den egentlige misjon gikk ut på. Virkelige formål med disse toktene var naturligvis å prøve ut russernes eget kontroll- og varslingssystem samt avskjæringsreaksjoner, kanskje også få Sovjet til å flytte mest mulig oppmerksomhet mot Kola og Murmansk jf. spionflyvningene med U-2. At man på russisk side var nesten like rasende på Norge som USA, er rimelig; spesielt fordi kritikken mot Norge prellet av.
Fra våre kaserner vest for flyplassen i Bodø, pleide vi ofte å ta snarveien tvers over stripa til SAS-terminalen når vi skulle besøke Bodø "by night". Det hendte flere ganger at denne trafikken ble oppfattet som svært upassende, og vi ble skysset tilbake av engelske og amerikanske soldater med automatvåpen. Men det var ikke til å unngå at vi kom svært nær flyene. Jeg husker spesielt det engelske passasjerflyet "Comet" i militærversjon samt en tildekket Lockheed U-2.
Når radaren i Kautokeino fanget opp en sverm av MIG-21 og eldre modeller over Kola, visste alle at allierte fly var årsaken. Likevel gikk representanter for UD ut i norske aviser for å avsanne ryktene med å fortelle at vestlige militære fly [NATO] bare hadde anledning til å bevege seg litt øst for Hammerfest [24. breddegrad] i en slags selvpålagt restriksjon for ikke å provosere Sovjet. Jeg har senere aldri kunnet glemme den løgnaktige holdning UD viste overfor befolkningen. Dessverre tror jeg at visse dekkoperasjoner og bortforklaringer også i dag er tilfelle !

6. desember 2007

DE AMERIKANSKE SPIONFLYVNINGENE SOM BLANDET NORGE OG BODØ

INN I DEN KALDE KRIGEN
[Artikkel nr. 1]

TEKST: TERJE FJELLSTAD
En del minner fra militærtjenesten kom på nært hold under den svenske TV-dokumentaren som i går kveld ble vist på NRK2.
Hva som skjedde i Bodø i 1959 og spesielt høsten 1958 ble nokså uklart dokumentert. Noen spørsmål ble ikke berørt fordi man mangler opplysninger; for øvrig presisert i programmet.

Jeg var utdannet radaroperatør i Luftforsvaret og hadde tjeneste på kontroll- og varslingsradaren på Hernes ved den militære flystasjonen i Bodø som korporal. Min tjeneste der varte fra 15. oktober til 29. desember 1958.
En morgen i grålysningen da jeg gikk til fots langs flystripa for å avløse nattevakten, la jeg merke til et spesielt fly som tok av mot nord. På grunn av flygjenkjenningsundervisningen jeg hadde fått ved Gråkallen i Trondheim, så jeg med en gang at det var en Lockheed U-2.

Spesielt ved den nevnte take off, var at flyet ble enormt presset til en svært bratt stigningsvinkel som resulterte i en skikkelig svart eksosstripe. Operatøren som jeg avløste, hadde ikke sett noe på radaren, og det kan forklares med at flyet benyttet radarens manglende lesbarhet rundt 0-punktet samt at stigningen ble brattere enn høyderadaren kunne klare maksimalt.
Dersom dette ikke var første gang U-2 tok av fra Bodø, var det i alle fall en av de aller første ! Så hemmelig var disse flyvningene at ingen flightplan ble levert kontroll- og varslingssentret. Dette spionflyet skulle med andre ord til Peshawar i Pakistan eller kanskje til Tyrkia.
Lockheed U-2 ble for øvrig utviklet tidlig på 50-tallet. Det hadde bare en jetmotor og kun plass til piloten. Skandalen ble imidlertid fullkommen da russerne 1. mai 1960 i nærheten av Sverdlovsk, klarte å skyte ned en U-2 på vei til Bodø med piloten Gary Powers. Dette kom svært overraskende på USA som trodde at bare man fløy høyere enn 50 000 fot, ville rusiske jagerfly komme til kort. Men da glemte man russisk luftvernild ! I etterkant har Selmer Nilsen opplyst at sovjetrussisk kontraspionasje hadde festet tidsinnstilte sprengladninger til eller i flyets hale. Det må antakelig ha skjedd på flyplassen i Peshawar.
Hvis det er riktig at sentrale personer i den norske regjeringen var uvitende om flyvningene, må det skyldes at Forsvaret holdt tett. Sjefen for Bodø Flystasjon var nærmest daglig innom kontroll- og varslingssentret, og det er også meget usannsynlig at Luftkommando Nord-Norge ikke hadde kjennskap til spionaktiviteten. Historien viser helt klart at de militære, uansett styresett, har en tendens til å bli en stat i staten !

4. november 2007

KOM MYREFJELL-ÅPNINGEN I ØKONOMISK PANIKK ?

TEKST: TERJE FJELLSTAD
Fredag og lørdag var det åpningsfestligheter i teltet på Myrefjell for diverse notabiliteter. Men noen signaler kan tyde på økonomisk panikk. For det første er det klart at det gjenstår en masse arbeid før anlegget på langt nær er presentabelt. Det viste grovplanerte veier, parkeringsplasser, fyllinger, diverse rørdeler, materiell og anleggsmaskiner i hele området.

Ja, det hele virket så rotete og uferdig at man ikke skjønner hvorfor åpningsfestlighetene i det hele tatt ble arrangert. Mange av deltakerne husker kanskje ikke så mye av kulturinnslagene heller. Ser man oppover lia, er det enorme sår i naturen.
For en amatør virker det som om prosjektet i sin nåværende form burde vært stanset før det kom i gang. Selvsagt vil kapitalistene tjene raske penger, men den sedvanlige nord-norske tut-og-kjør-holdning, burde kanskje vært holdt mer etter ørene i Målselv.
Om få dager mener man at bakkene skal være klare, men cafèen var var i helgen bare et bygg med innlagt lys; for eksempel var sanitæranlegget ikke i drift. Overalt ute var det bare gjørme, stein og grus. Naturligvis er det å håpe at det meste går seg til, men sånn i det ytre på nåværende stadium synes planlegging og kontrollert fremdrift å være fremmedord ! Ser vi en konkurs i horisonten ?

2. oktober 2007

A7-RETTSOVERGREP MOT EIENDOMMEN FJELLSTAD 21, 36-37 I TRANØY

Otto Andreassen førte Tranøy kommune bak lyset med løgn og bedrageri !

TEKST: TERJE FJELLSTAD [ARTIKKEL NR. 7].
LES MER

28. september 2007

A6-RETTSOVERGREP MOT EIENDOMMEN FJELLSTAD 21, 36-37 I TRANØY

Redaktøren av Gisund Budstikke politianmeldt for ærekrenkelse !


TEKST: TERJE FJELLSTAD [ARTIKKEL NR. 6].
LES MER

18. september 2007

A5-RETTSOVERGREP MOT EIENDOMMEN FJELLSTAD 21, 36-37 I TRANØY

TEKST: TERJE FJELLSTAD [ARTIKKEL NR. 5].
LES MER

14. september 2007

A4-RETTSOVERGREP MOT EIENDOMMEN FJELLSTAD 21, 36-37 I TRANØY

TEKST: TERJE FJELLSTAD [ARTIKKEL NR. 4].
LES MER

6. september 2007

A3-RETTSOVERGREP MOT EIENDOMMEN FJELLSTAD 21, 36-37 I TRANØY

TEKST: TERJE FJELLSTAD [ARTIKKEL NR. 3].
 
LES MER

4. september 2007

A2-RETTSOVERGREP MOT EIENDOMMEN FJELLSTAD 21, 36-37 I TRANØY

TEKST: TERJE FJELLSTAD [ARTIKKEL NR. 2].
  •  POLITIMAKT OVERRASKET FJELLSTAD SIST TIRSDAG

  •  NØYE SAMORDNET AKSJON AV SENJA TINGRETT, STATENS VEGVESEN OG POLITIET

  •  PRESTISJE FORAN LOV OG RETT

  •  SITUASJONEN SOM HENTET FRA EN POLITISTAT

    LES MER

29. august 2007

A1-RETTSOVERGREP MOT EIENDOMMEN FJELLSTAD 21, 36-37 I TRANØY

TEKST: TERJE FJELLSTAD [ARTIKKEL NR. 1].
Det har i flere år versert en bitter strid om vei- og avkjørselsrettigheter på Fjellstad gård 21, 36-37 i Tranøy. En hytteeier, jurist Kirsti Baardsen Svalestad, Egersund,  egentlig fra Tromsø;  har benyttet alle tilgjengelige midler for å nå frem i rettsinstansene. Eksempler er dokumentfalsk, løgner, skadeverk, tilbakeholdelse av egne eiendomsdokumenter samt vikarierende og villedende opplysninger til retten.
 
Men hun har hatt god hjelp av sitt nettverk innenfor advokat- og dommerstanden [les:  Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett].

I en artikkelserie vil denne saken bli nærmere dokumentert på nyhetssiden til GB. Det vil bli påvist ved dokumentasjon at lover og regler ikke har et fnugg av sjanse mot et pill råttent rettsvesen hvor kameraderi og korpsånd omfavner enkelte rettsinstanser, politiet samt visse kommune- og statsetater.
For artikkelforfatteren er det også nødvendig å bekjenne et integritetsproblem i form av en eierprosent på 25. Den øvrige eierandel på 75 % har også krav på representasjon. Det får bli den foreløpige leserinformasjon. Dessverre kan ikke øvrige eieres identitet offentliggjøres her. En nådeløs dokumentasjon blir derfor et sentralt element.  Det er bare forbokstaven !

LES MER
16. juli 2007
MF Helgøy: Botnhamn - Brensholmen

TEKST - FOTO: TERJE FJELLSTAD

Denne sommeren ser det ut til at fergestrekningen Botnham - Brensholmen kommer til å sette trafikkrekord. MF HELGØY har hjemsted i Tromsø og er bygget i 1978 ved Ejnar S Nilsen Mek. Verksted, Harstad. Største lengde og bredde er hhv. 46,66 og 11,25 meter. Dybde er 4,2 meter og netto - bruttotonnasje er hhv. 342 og 874. Eier har vært Troms Fylkes Dampskibsselskap og deretter fusjon med Ofoten og Vesterålens Dampskibsselskap med nytt foretaksnavn: Hurtigriten Group ASA.
Her ligger fergen ved kai i Botnhamn hvor bildet er tatt 12. juli 2007 kl. 2131.

12. juni 2007

Mann slått ned på Finnsnes 2 ganger på samme dag !
Politi og legevakt involvert tilsvarende.
Anmeldelsene henlagt etter bevisets stilling !
Kan voldsmenn fritt sette andres liv og helse i fare ?
Hvor er rettsikkerheten ?

HELE SAKEN

1. januar 2007

Godt nytt år !

 

FOTOS: TERJE FJELLSTAD
Var dette en av de siste massive rakettoppskytinger fra Finnsnes før nødvendige reguleringer finner sted ?

Gisund Budstikke

TERJE FJELLSTAD
REDAKTØR

27. juni 2007
TROLLPAR på ytre Senja

TEKST - FOTO: TERJE FJELLSTAD
Førstkommende lørdag skal dette samboerparet gifte seg. Kanskje burde det være litt problematisk for kirka at trollunger tydeligvis er kommet til verden i forkant !? Ikke for det; i dag skal kristendommen inkludere alle, uansett hvor langt det er blitt mellom liv og lære. Så får heller NAV ta til etterretning at St. Peter er blitt arbeidsløs; - eller kanskje pensjonert.
På bildet som er tatt 26. juni kl. 2045, kan vi se at den egentlige "trollfar" Leif  Rubach, passerer foran paret. Trollet oppgis å ha en høyde på 17,96 meter og skal angivelig være størst i verden i sitt slag. Trollparken ligger på Finnsæter ved RV86 Finnsnes - Gryllefjord.
1. januar 2007
 
Mens kirkeklokkene kimte, sprang en rose ut !