GB MER ARKIV


STATISTIKK: 2.268 SITES - 27.523.793 KBYTES - 4.600 VISITS - 17.016 PAGES - 226.832 FILES - 266.319 HITS i SEPTEMBER 2010 [NYTT REKORDBESØK I SEPTEMBER 2010].

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet -  Copyright © TERJE FJELLSTAD.

Tidspunkt for siste oppdatering:

Gisund Budstikke 2005-6        

Utgiver: Nettavis1 ved eierselskap ]
  Redaktør: Terje Fjellstad

8. november 2006

HELE SAKEN - TILBAKE

GB -  Terje Fjellstad
Maskinentreprenør og transportfirma fra Finnsnes politianmeldt for hærverk

Det var søndag kveld at maskinentreprenørselskapet Finnsnes Maskin AS i samhandling med transportfirmaet Tor Kolbeinsen fjernet brøytestikker etc. utenfor Erling Nilssens vei 3. Avvisningsmateriellet var satt opp for å hindre snøryddemaskiner og trafikk i å komme for nær gjerde. Sistnevnte har for øvrig drevet denne virksomheten helt siden snøen kom for 3 uker siden. Materiell er blitt stjålet, gjemt, kjørt på havet eller transportert vekk av firmaet Tor Kolbeinsen som nå er politianmeldt sammen med Finnsnes Maskin AS og dets daglige leder Jostein Rognli. For kort tid siden ble en ny snøfreser påført skader i form av hærverk for en tusenlapp. Ellers har en varebil vært et yndet objekt når det gjelder å ødelegge antenner samt ripe opp lakk. Fotodokumentasjon til høyre oversendt politiet.

9. august 2006

HELE SAKEN - TILBAKE

GB -  Terje Fjellstad
Utstyr på Fossmotunet i Målselv

FOTO: TERJE FJELLSTAD
Dette bildet er flyttet hit som  en reportasjedel fra Fossmotunet den 16. juli 2006 fordi nye opplysninger har kommet til.

Prammen som vi ser en del av, kommer fra gården Utby. Den ser ut til å være i dårlig forfatning noe Midt-Troms Regionmuseum må ta mye ansvar for. Prammen har dekk og ble bygget i 1938 av Karl Grøtte og Halfdan Utby. Materialer kom fra lokal skog. Båten ble blant annet brukt til transport over Målselva av hest med vogn eventuelt traktor frem til 1976. Traktoren veide 1 100 kg, og eieren testet bæreevnen ved å veie opp stein som prøvelast.
[Kilde: Helge Utby].

Traktoren, en Fordson Major, har tilhørt Arvid Andersen på Rossvoll. Den befinner seg i en haug med plast og burde også vært forunt en bedre skjebne !

21. juli 2006

HELE SAKEN - TILBAKE
GB
-
 Terje Fjellstad
Maskinentreprenør fra Vangsvik løy i lagmannsretten !
Politianmeldelse mot ham innlevert i går

Det var under en befaring Hålogaland lagmannsrett hadde på Senja 30. mai i år i forbindelse med en veitvist at den kjente maskinentreprenøren Otto Andreassen fra Vangsvik avga falsk vitnemål i retten like etter at han hadde forsikret å si kun sannheten relatert til straffeansvar.
Han kunne da fortelle at motparten til den part han vitnet for, hadde benyttet en navngitt maskinentreprenør til å grave bort eller planere vekk ca. 40 meter av en nedlagt riksvei som var sentral i sakens anledning. Nå er det fremskaffet nøyaktige følgesedler til faktura som viser at entreprenøren kun leverte varer og tjenester knyttet til drenering rundt et bolighus. Vitnet bela sin forklaring ytterligere med å fortelle at det var hans firma som hadde transportert gravemaskinen for den utførende entreprenør. I går ble det altså levert inn politianmeldelse samtidig som Hålogaland lagmannsrett har fått oversendt all dokumentasjon.
En part i saken,
Kirsti Baardsen Svalestad [Bjørn Næss] hadde sørget for å innkalle vitnet Otto Andreassen, og det virker som avtalt spill lenge før retten ble satt, at vitnet skulle sprenge en "bombe".
Det har lenge vært kjent at
Bjørn Næss og Otto Andreassen har hatt et nært samarbeid gående hvor disse har bistått hverandre. Bjørn Næss [Tromsø] har lenge følt seg truet av kriminelle [narkomiljø] i Tromsø og har hatt hemmelig adresse samt telefon. Hardnakkede rykter om tyverier og transport av tyvegods har det også vært, men det mangler bevis for hvem personen -ene  er.
Mye tyder nå på at
Bjørn Næss prøver å gjemme seg bort i ei hytte på Senja hvor han har eierinteresser. I 1986 ble Otto Andreassen jaget bort av en grunneier da han ville bygge vei for Bjørn Næss Andreassen lovte da at noe slikt aldri ville skje igjen. Men i 2002 foretok han på nytt med anleggsmaskiner omfattende hærverk og veibygging på samme eiendom, noe som førte til politianmeldelser, senere henlagt. En regning for skadeverket på kr. 19 204,- står fortsatt ubetalt.

16. juli 2006

HELE SAKEN - TILBAKE
GB -  Terje Fjellstad
Bygninger og utstyr på Fossmotunet i Målselv

FOTOS: TERJE FJELLSTAD

       

Bildet som var her, er flyttett til 9. august 2006 grunnet nye opplysninger fra Helge Utby : Prammen som vi ser en del av, kommer fra gården Utby. Den ser ut til å være i dårlig forfatning noe Midt-Troms Regionmuseum må ta mye ansvar for. Traktoren, en Fordson Major, har tilhørt Arvid Andersen på Rossvoll. Den befinner seg i en haug med plast og burde også vært forunt en bedre skjebne !

GB - Terje Fjellstad
Øverst til venstre
: Fossmostua [hovedbygningen] har stått her hele tiden siden den ble bygget i 1824.
Øverst til høyre
: Fjøs med låve er flyttet fra Sandeggen gård i Kirkesdalen.
Midten til venstre
: Smia er fra Finnbakken og har tilhørt Jon Stengrimsen som var en kjent smed.
Midten til høyre
: Skolestua har stått på Rognmo.
Nederst til venstre
: Samvirkelaget [Kopen] er fra Fredriksberg.
 

13. februar 2006

HELE SAKEN

TP MASKIN HAR HATT STORE PROBLEMER I ERLING NILSENS VEI

Toppet seg da en gravemaskin veltet to ganger sist torsdag.

GB - Terje Fjellstad
Denne vinteren har TP Maskin drevet med legging av en dobbel rørledning for vann til en brannhydrant på Finnsneshaugen. Arbeidet nærmer seg nå slutten. Det har vært meget tidkrevende og problematisk av flere grunner. Vi skal her rekapitulere de viktigste:

  • For det første la man for et halvt år tilbake 2 sett høyspenningskabler, telefon, fiberoptisk kabel, gatelys, kabel-TV etc. Kablene ble lagt i Erling Nilsens vei dvs. selve veilegemet. Alle kan lett forestille seg hvor problematisk det er å sprenge fjell en knapp meter fra kabelgrøften. Det har forekommet strømbrudd grunnet denne sprengningen.

  • Fjellrygger er det plenty av langs hele vegstrekningen samt for arbeidet plagsomt sterke vannkilder i Finnsneshaugen. Dette er vannårer fra fjellet som kommer inn under Finnsnesvannet. Både vannet og rystelser fra sprengningen har man i Erling Nilssens vei 3 merket ganske godt.

  • Men det hele toppet seg altså kl. 1400 sist torsdag da en gravemaskin på det glatte føret skled og veltet inn på Erling Nilsens vei 3. [ Se reportasje 9. februar.] At det ikke ble personskader eller gikk menneskeliv skal man prise seg lykkelig over; spesielt da maskinen veltet på nytt under bergingsarbeidet.

  • Uhellet med gravemaskinen blir naturligvis et forsikringsoppgjør. Men for TP Maskin blir det en egenandel rundt 25 000. Selv om skadene på maskinen ikke var større enn at den kjørte vegg med egen krefter så blir sikkert verkstedoppholdet minst 4 x egenandelen. Stans i arbeidet må også påregnes noe som også koster. På Erling Nilssens vei 3 ble mange store trær knust til pinneved, en vedkappsag, en trillebåre samt vedstabler og kompostarrangement fullstendig planert.

  • TP Maskin nektet å rette opp veigrøft utenfor Erling Nilsens vei 3 til opprinnelig standard, men måtte bøye av da eieren klaget til kommunen: TP Maskin var ikke så nøye med veigrøften utenfor Erling Nilssen vei 3. Man fylte den til og med ekstra godt opp med steinmasser. Eieren ba om at grøften måtte få tilbake opprinnelig standard grunnet store vannmengder som ofte ender nederst i veien. TP Maskin vendte det døve øret til, men etter en klage til Lenvik kommune / Teknisk etat ble det helomvending, og det ganske kvikt !

FOTO: TERJE FJELLSTAD 
Her ligger en del ødelagte trær etter gravemaskinvelten i Erling Nilsens vei 3. 
 

9. februar 2006

HELE SAKEN

GRAVEMASKIN TIPPET UTFOR UNDER ARBEID I ERLING NILSENS VEI

GB - Terje Fjellstad
Det kunne gått riktig galt da en gravemaskin på 14 tonn skled i grøfta på en avkjørsel til Erling Nilsens vei 5 ved 14-tiden i dag. Heldigvis hadde herværende redaktør flere vedstabler og noen større trær som tok av for det enorme trykket da maskinen møtte bakken.

Det var en CAT gravemaskin på vel 14 tonn tilhørende TP Maskin som skled av veien på det glatte føret som oppsto i dag grunnet snøfall. Ei vedkappsag og ei trillebåre lignet mest på Pink Panter´s møte med dampveivalsen. Atskillige meter med gjerde og en klynge av store trær ble bokstavelig talt til pinneved. Selv om vedstablene ble godt planert utover, er nok brenselsverdien nokså uforandret.
Heldigvis gikk det bra med føreren av maskinen som nok fikk en liten lærepenge. Gravemaskinen fikk antakelig forholdsvis mindre skader. Bergingsarbeidet vil sikkert foregå i noen timer utover kvelden. Uhell under dette arbeidet kan skje, men man prøver nok å unngå det. Men det er glatt og vanskelig å komme til. I første omgang er Viking på plass, men etter hvert kom også Sørreisa Kran & Transport til stedet.

FOTOS: TERJE FJELLSTAD
Her ligger maskinen på siden. På grunn av trærne trillet den ikke helt rundt. Den skled ned av en vei som går fra Erling Nilsens vei til nr. 5. Denne veien ligger vel en meter høyre med en bratt skråning ned mot gjerdet.

KLOKKEN 1745 GIKK DET GALT PÅ NYTT ETTER AT SØRREISA KRAN HADDE FÅTT MASKINEN RETTVENDT

FØREREN HEVET GRAVEMASKINARMEN RETT OPP, UTOVERVEKTEN BLE FOR STOR, OG DERMED TIPPET MASKINEN I EN HELT NY RETNING; HELDIGVIS IKKE MOT BOLIGEN I NÆRHETEN. TIL ALT HELL RAMMET ARMEN HELLER IKKE EN MASKIN SOM ASSISTERTE. HER KUNNE LIV GÅTT TAPT.
Vi hadde på forhånd en følelse av at noe kunne gå galt på nytt, og det skjedde altså. Men kl. 1900 var bergingen slutt, og alle var glade for at personskade ikke ble påført. Gravemaskinen må nok på verksted, men skadene syntes ikke være store.

26. juni 2005

HELE SAKEN

Transportfirmaet Thor Kolbeinsen anmeldt til politiet for trakassering av medtrafikanter og alvorlig brudd på veitrafikkloven


FOTO: TERJE FJELLSTAD

Politiet har bekreftet at det er mottatt en anmeldelse for brudd på veitrafikkloven.
Det var den 8. juni i år at firmaet over en strekning på en kilometer på Silsand la sin betonglastebil helt opp til en forankjørende medtrafikant. Avstanden var så kort at kun grillen til lastebilen kunne ses i det innvendige speil. Opplevelsen var ganske skremmende, og det er lett å forestille seg en alvorlig ulykke ved plutselig oppbremsing. Tilfellet ble derfor politianmeldt samme dag.
Firmaet har bare en lastebil, og det er derfor grunn til å tro at det kan ha vært innehaver som førte bilen. Han er for øvrig kjent for å trakassere medtrafikanter som han er uvenner med, og det foreligger flere politianmeldelser mot ham for slike ting. Men som han skal ha uttalt: "Man flirer bare på lensmannskontoret". Dersom denne uttalelsen har noe for seg, kan det ikke utelukkes at lastebilfirmaets meget alvorlige brudd på veitrafikkloven blir understøttet av, nettopp: Lovens håndhevere !
Firmaet er for medlem av Transportsentralen Finnsnes AL som ikke har villet svare på skriftlige klager.

21. mai 2005

HELE SAKEN

HVOR FARLIG ER KYLLINGEN FOR HELSA ?
GB har sett på en av dem og ble ikke tryggere !

Tekst - foto: Terje Fjellstad.
Det er ikke noe å utsette på varedeklarasjonen, se bildet til høyre. Varen er produsert ved: Norsk Kylling AS på Støren i Midtre-Gauldal kommune og har i mange uker vært deltaker i en kampanje til halv pris dvs. 22 kroner pr. stk. via REMA 1000.
Undertegnede har selv spist den med begjærlighet over lang tid helt til tankene begynte å svirre. Kyllingen smaker godt, er mør og fin til den nesten smelter på tunga; men så fet den er ! Jeg har aldri vært borti maken !
Før pinsehelga ble et eksemplar innlevert ved det stedlige og statlige mattilsyn sammen med undertegnedes betenkning. Der har den ligget en uke i kjøleskapet. Sant nok: Tilsynet har ringt produsenten som ga følgende svar: "Dessverre ble gikk vi tomt for små kyllinger og måtte derfor sende noen som var litt større". Etter en så mager forklaring, burde vel tilsynet ha forfulgt saken noe mer, men sier i stedet at jeg kan ringe produsenten selv; noe jeg avslår.
Etter å ha kjørt en kampanje i flere uker med daglige leveranser over det ganske land til halv pris, kommer altså produsenten med denne syltynne forklaring som åpenbart ikke har noe for seg.
GB har ringt næringsmiddeltilsynet i Gauldal og snakket med vakthavende veterinær. Han kommer med en lang generell utredning og sier at foringen skjer etter et fastlagt regime, men at den produksjon jeg klager på, kan ha blitt foret intensivt for lenge ! Noe mer er foreløpig ikke kommet ut av saken, men svarene og saksbehandlingen hittil gir grunn til bekymring.
En kylling er altså ikke en kylling uansett. Hvor bra den er for helsa, styres av foret og ikke minst tilsetningsstoffer samt intensitet. Veterinæren kunne også opplyse at innsprøytet såkalt marinade, kunne oppfattes som fett i selve kjøttet. Vi anbefaler ikke produktet etter dette !

HELE SAKEN

Lenvikmann forsøkt svindlet fra gateadresse i Oslo ved hjelp av fiktive "Susann Nilsen"
SVINDEL MOT NORSKE MENN SOM SØKER BEKJENTSKAP VIA DATINGBYRÅER
POLITIET BRYR SEG IKKE
Siste: Saken henlagt !

GB advarer herved alle som kommer i kontakt med slike opplegg om ikke å la seg friste til å sende penger eller oppgi sin identitet.

En mann fra Lenvik er forsøkt svindlet fra personer tilknyttet en bestemt gateadresse i Oslo. Mannen hadde vært innom et datingbyrå, og der hadde svindlerne også oppholdt seg en tid som infiltrert medlem. De hadde ganske enkelt skapt en fiktiv kvinneidentitet med bilde, hotmailadresse og personlig profil. Denne fiktive kvinneidentiteten tok så kontakt med lenvikmannen.
"Hun" presenterte seg som en forholdsvis ung, vakker kvinne, var blitt overtallig i et Oslofirma, men hadde fått ny jobb til sommeren i et logistikkfirma i Tromsø. Nå ville hun i mellomtiden bli kjent med en kjekk kar nordpå.
Etter en ganske kort brevveksling ville hun besøke mannen, men da måtte hun få tilsendt billettpenger til flyreisen lagt i en vanlig konvolutt og sendt til: Susann Nilsen - Karlstad gt. 8, Oslo. Dette fikk lenvikmannen til å undre seg noe, men han svarte at penger skulle ikke være noe problem dersom hun ville oppgi sitt bankgironummer; fordi det ikke er tillatt å sende penger i vanlig brev. Naturligvis kom det ikke noe bankkontonummer fra denne "Susann Nilsen". Brevene fra henne var også nesten like; aldri noen respons på innhold i mannens svar.
Saken ble også rapportert til vedkommende datingbyrå som lovte å bistå politiet med opplysninger dersom politianmeldelse ble innlevert.
Mannen kontaktet så Oslo folkeregister som etter mye parlamentering, til slutt bekreftet at vedkommende personnavn ikke fantes i Karlstad gt. 8. Deretter ble saken anmeldt til Oslo Politidistrikt hvor den var "bortkommet" i  over en måned før den ble registrert. Politiet har fått en mengde dokumentasjon uten at vi tror det hadde noen hensikt. Rimeligvis blir saken henlagt. Det betyr at svindlerne kan følge med når postbudet dumper pengebrevene i postkassa for deretter å hente cash i mengder !
 

16. mai 2005

HELE SAKEN

HONNINGSVÅGREVYEN på Nedre Målselvfossen Feriesenter

Tekst - fotos: Terje Fjellstad.
Honningsvågrevyen
gjestet i går kveld Fossen til fullt hus. Ensemblet er ikke stort; bare Frank-A. Olsen og Stein A. Olaussen. Men de favnet over det meste folk liker, og som man ikke kan legge for strenge mål på. Latteren satt løst hele veien selv om enkelte ting dro litt ut. Billige samepoeng fantes ikke;  dumme sextilfeller likeså.  Det var til å lære av !
Sånn i alminnelighet er man vel ikke begeistret  i Finnmark når mytene lenger sør tror de fleste i fylket er forfyllede  "latsabber" med  outrert sexliv over store avstander. Men for revyfolk er slike rammevilkår en ren gavepakke. 
Stein A. Olaussen
viste betydelige kvaliteter som revyskuespiller. "Homoreserven" på fotballaget kunne nok vært strammet opp litt, men var ganske fornøyelig. Den arbeidssky damenedlegger husker vi også.  Frank- A. Olsens  harry "politimann" var riktig bra, men burde vært noe skrellet for fyllekalk.
Undertegnede er ikke lett å oppmuntre på en landsens folkelig revy, men i går kveld forsvant det meste av depresjonen ! Da har jeg tatt i betraktning et par ting jeg ikke helt forsto. Men sånn er det med revy på bygda; spennvidden mellom svært lokalt og svært globalt kan være betydelig. Stemningsbildene til høye og nedenfor taler for seg selv !
     


Musikere fra venstre: Tore Nedgård - Jens R. Jensen - [i midten revyskuespiller Frank-A. Olsen og bak ham en skjult trommis] - Miula Martinussen - Øyvind NilsenStein A. Olaussen som damevennlig og arbeidssky

2. mai 2005

Oppdatering i Erling Nilssens vei på Finnsnes

Selskapet Jack H. B. Moland har i siste uke lagt ned en mengde kabler i Erling Nilssens vei som betyr en betydelig oppdatering av denne bydelen, og som setter  det meste av øvrige Finnsnes helt i skyggen foreløpig.

Bildet øverst til venstre: Det skal settes opp flere lyspunkter i gata. Her ser vi kabelgrøft til veiens nest nederste gatelyspunkt utenfor Erling Nilsens vei 3.

Bildet under: En gravemaskin i arbeid utenfor nr. 3 hvor arbeidet er nær avslutning med hovedgrøfta.

Til høyre: Her ser vi alle kablene; 2 sett høyspenningskabler, telefon, fiberoptisk kabel, gatelys, kabel-TV etc.

TILBAKE

RETTSOVERGREP MOT EIENDOMMEN FJELLSTAD 21, 36-37 I TRANØY
LES MER på nyhetssiden til GB

8. november 2006

FOTOS: GB
Her utfører firmaet Tor Kolbeinsen hærverket med utlånt maskin fra Finnsnes Maskin AS ved daglig leder Jostein Rognli.


Her er maskinen parkert etter et arbeid som tok 40 minutter inklusive snøfjerning.

21. juli 2006

GB -  Terje Fjellstad
Maskinentreprenør fra Vangsvik løy i lagmannsretten !

FOTOS: TERJE FJELLSTAD
Denne maskinen har Otto Andreassen benyttet under sine nokså tvilsomme operasjoner.

13. februar 2005

FOTOS: TERJE FJELLSTAD
Her sto det en flott treklynge på Erling Nilsens vei 3 før en gravemaskin tok den med seg sist torsdag. Gleden er at trærne tok av for trykket og kanskje hindret personskade på føreren.


Her er den del av grøften som TP Maskin ryddet best. Men røret til stikkrenna kan fortsatt ikke ses, og veikanten går der ei list er lagt ut. Den  øvrige del av  grøften på 30 meter var totalt gjenlagt med presset fyllmasse.

26. juni2005

Transportfirmaet Thor Kolbeinsen

FOTO:  TERJE FJELLSTAD
Firmaet er medlem av Transportsentralen Finnsnes AL som har fått skriftlige klager, men ikke har villet svare på dem !
 

21. mai 2005


Dette er ikke en annonse for grillet hel kylling; snarere tvert i mot. Vi tipper at svært mange har spist denne til halv pris hvor REMA 1000 har sitt nedslagsfelt. Men hvor farlig er den for helsa ?  FOTO: TERJE FJELLSTAD

Hvem er egentlig personen på bildet som svindlere i Oslo bruker som lokkedue for enslige menn rundt omkring i landet vårt ?

"Susann Nilsen" fra Karlstad gt. 8, Oslo.
FOTO - EIER:
  UKJENT

16. mai 2005


Stein A. Olaussen som forfyllet og misfornøyd med sin kones linjeutvikling.


"Homo" reserve på fotballaget.


Alvorlig humor !

 

2. mai 2005

ALLE FOTOS: TERJE FJELLSTAD

13. februar 2005

FOTOS: TERJE FJELLSTAD
Da gravemaskinen veltet for andre gang, ble en treklynge skikkelig barbert.
Her er gravemaskinen berget og startes opp, men en høyt hevet arm fører til stor ubalanse og ny velt som kunne ha kostet menneskeliv. Føreren i assisterende maskin var i stor fare !

21. mai 2005


Et av brevene fra "Susann Nilsen". FOTO: TERJE FJELLSTAD

16. mai 2005


Frank-A. Olsen som "harry" politimann.


"Mulla Krekar"-opptrinn.

2. mai 2005