Tidspunkt for siste oppdatering:


STATISTIKK: 2.268 SITES - 27.523.793 KBYTES - 4.600 VISITS - 17.016 PAGES - 226.832 FILES - 266.319 HITS i SEPTEMBER 2010 [NYTT REKORDBESØK I SEPTEMBER 2010].

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet -  Copyright © TERJE FJELLSTAD.

TERJE FJELLSTAD - HOVEDSIDE

FOTO 2008-9

 

Tidspunkt for siste oppdatering:


STATISTIKK: 2.268 SITES - 27.523.793 KBYTES - 4.600 VISITS - 17.016 PAGES - 226.832 FILES - 266.319 HITS i SEPTEMBER 2010 [NYTT REKORDBESØK I SEPTEMBER 2010].

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet -  Copyright © TERJE FJELLSTAD.

TERJE FJELLSTAD - HOVEDSIDE

FOTO 2008-9

 

Tidspunkt for siste oppdatering:


STATISTIKK: 2.268 SITES - 27.523.793 KBYTES - 4.600 VISITS - 17.016 PAGES - 226.832 FILES - 266.319 HITS i SEPTEMBER 2010 [NYTT REKORDBESØK I SEPTEMBER 2010].

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet -  Copyright © TERJE FJELLSTAD.

TERJE FJELLSTAD - HOVEDSIDE

Tidspunkt for siste oppdatering:


STATISTIKK: 2.268 SITES - 27.523.793 KBYTES - 4.600 VISITS - 17.016 PAGES - 226.832 FILES - 266.319 HITS i SEPTEMBER 2010 [NYTT REKORDBESØK I SEPTEMBER 2010].

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet -  Copyright © TERJE FJELLSTAD.

Tidspunkt for siste oppdatering:

FOTO: TERJE FJELLSTAD
UTSIKT MOT NORD-SENJA
 

26. april 2008

 A9-RETTSOVERGREP MOT EIENDOMMEN FJELLSTAD 21, 36-37 i TRANØY

Lenvik lensmannskontor på lag med vår motpart !
TEKST: TERJE FJELLSTAD [ARTIKKEL NR. 9]
I dag fortsetter artikkelserien i saken for å avsløre korrupsjon og kameraderi innenfor politi og rettsvesen. Med utgangspunkt i tidligere artikler skal jeg denne gang vise at politiets rolle i saken ikke er av ny dato.
Det var den 7. august 2002 om formiddagen. Jeg var på Fjellstad for å rette opp et skadeverk maskinentreprenør Otto Andreassen tidlig på morgenen hadde utført på eiendommen. Blant annet hadde han doset vekk et vinterbrensel jeg hadde lagt opp på vår private vei, for videretransport.
Bjørn Næss [Tromsø] var på hytta 20, 20 til Kirsti Baardsen Svalestad; for øvrig et kjent narkoreir ! Jeg jobbet om lag 300 meter unna, og Næss kunne nok se meg. Om det var reell redsel eller teater, skal være usagt, men i alle fall ringte han til Politiet og fortalte at han var truet av meg. Han mente nemlig å ha sett at jeg kastet store bjørketrær mange meter gjennom lufta. Redsel har jo alltids en årsak, og Bjørn Næss skjønte vel at jeg var forbannet over skadeverket han noen timer tidligere hadde vært med på. Hans skrytehistorier som tidligere stor bryter i Tromsø, bleknet tydeligvis.
Plutselig glimtet det til av blanke knapper og slitekanter i skogkanten. Der sto onkel Politi i full mundur. Jeg ble nå litt oppstemt også for her kunne øvrigheten med egne øyne se hva som hadde foregått. Etter at de to lovens håndhevere hadde gjenvunnet fatningen, fikk jeg etter hvert vite at Bjørn Næss hadde tilkalt dem grunnet truende adferd fra min side. De skjønte vel at humøret mitt ikke var det beste og gjorde miner til å ville returnere. La det være sagt med en gang: Jeg hadde ikke noe å utsette på deres tjeneste den gang. Siden det passet med formiddagsmaten, slo jeg følge ned til gården. Under den påfølgende samtale, fikk jeg kjennskap til en agenda som jeg der og da ikke et øyeblikk trodde på: -
De to politifolkene var Jarle Edvard Evertsen og Jon Ivar Strømsnes fra Lenvik lensmannskontor. Strømsnes kunne fortelle meg at hytteeieren kom til å anlegge sak mot Fjellstad, og at hun kom til å vinne frem. Strømsnes la ikke skjul på forbindelseslinjene mellom lensmannskontoret, forliksrådet og tingretten. Derfor mente Jon Ivar Strømsnes at Fjellstad burde gi hytteeieren rett til vei over eiendommen fordi vi garantert kom til å tape en eventuell sak.
Strømsnes er forlengst sparket fra Politiet i følge ryktene angivelig fordi han skal ha vært illojal mot kameraderi og korpsånd.
I dag har brikkene falt mer på plass. Det finnes dokumentasjon som viser at lensmann Arnold Nilsen har tatt parti mot Fjellstad; en dokumentasjon som foreløpig er sperret for bruk. Saken viser at en står ansikt til ansikt med korrupsjonsmessig virksomhet tvers gjennom forskjellige maktetater som egentlig er satt til å tjene fellesskapet. Personlig synes jeg det virker både utrolig og skremmende ! TILBAKE

23. april 2008

A8-RETTSOVERGREP MOT EIENDOMMEN FJELLSTAD 21, 36-37 i TRANØY
Denne artikkelen ser på en falsk anmeldelse hvor politiet opptrer partisk !

TEKST: TERJE FJELLSTAD [ARTIKKEL NR. 8].
I forbindelse med tvangsforretning inkludert en betydelig politiaksjon 28. august 2007 på FJELLSTAD, ble herværende redaktør politianmeldt for trusler av en Bjørn Næss, Tomasjordnes, 9024 Tomasjord. [I stedet for å gå inn på en rekke detaljer om bakgrunnen, får redaktøren bare vise til fjorårets artikkelserie 1-7.]
Om anmeldelsen er å si at den åpenbart var falsk fordi jeg dro fra "gjerningsstedet" etter at forretningen var avsluttet på normal måte, og hadde to politibetjenter samt namsmannen til vitne på perfekt adferd fra min side. Til tross for at politiet kjente til at bakgrunnen for politianmeldelsen var åpenbart urimelig og falsk, ble jeg innkalt til avhør ved Lenvik lensmannskontor 1.10. 2007. Siden jeg på forhånd var klar over at politiets parti med vår motpart Kirsti Baardsen Svalestad i tvisten om veirettigheter, og at Bjørn Næss skiftevis har vært fullmektig for henne og interessent / stråmann i den aktuelle hytteeiendom, ble jeg ikke særlig overrasket. Imidlertid er vanlig praksis i slike tilfeller, at politiet legger slike anmeldelser i papirkorga. Men i dette tilfelle var politiet så grunnleggende partisk at man like godt tok del i trakasseringen av oss som eiere; ved å forhøre meg !Elementer fra politistaten er altså oppegående i det skinnhellige Norge !
Anmeldelsen var rubrisert under: Skadeverk, diverse, men innkallingen og forhøret viste at det dreide seg om trusler. Nå ble anmeldelsen henlagt først 14. mars 2008, angivelig fordi gyldig påtalebegjæring manglet. Men akkurat det visste politiet da anmeldelsen ble innlevert. Er det rart man føler seg trakassert !
Antakelig var grunnen til henleggelsen en helt annen: Lensmann Arnold Nilsen ønsket ikke å risikere riper i lakken nettopp fordi det er han personlig, som partisk har frontet vår motparts rettigheter ! Det hører jo naturligvis intet sted hjemme at Politiet skal opptre som advokat i et interesseforhold - for ikke å si: Stille opp med maktapparat ! Siden påtaleansvarlig i saken, Jørn Henning Bremnes, for kort tid siden kom fra Senja tingrett til Politiet, behøver man knapt å kjøpe nye briller for å se forbindelsen.
Den 27. mars 2008 leverte jeg inn en politianmeldelse mot Bjørn Næss for falsk anklage. Allerede 1. april ble den henlagt da det av Politiet angivelig ble antatt ikke å være rimelig grunn til å undersøke om det forelå straffbart forhold. Det betyr at anmeldte ikke en gang ble konfrontert med forholdet; det vil si hans falske politianmeldelse. Det er for øvrig ikke første gang det skjer.
Kanskje kan man til en viss grad forstå at Bjørn Næss ser fanden på flat mark, når det er en kjensgjerning at narkomiljøet i Tromsø stadig vekk er på utkikk etter ham. Han har lenge bodd på hemmelig adresse uten kjent telefonnummer. På Fjellstad har vi flere ganger fått spørsmål fra narkohandelsmenn om hvilken hytte han eier i området ? Nå blir det kanskje greiere å finne Næss etter at han med god bistand fikk etablert "DEN NYE NARKOVEIEN FRA TROMSØ" over innmarka til Fjellstad.
TILBAKE
En del av grunnlaget for denne artikkelen finner du i:


 

 

Gisund Budstikke

TERJE FJELLSTAD
REDAKTØR


A9-RETTSOVERGREP MOT EIENDOMMEN FJELLSTAD 21, 36-37 I TRANØY
[Se artikkelserie i 2007 som for øvrig vil fortsette i 2008 med nye avsløringer vedrørende manglende rettsikkerhet og korrupt saksbehandling innenfor en rekke offentlige etater.]

23. april 2008

A8-RETTSOVERGREP MOT EIENDOMMEN FJELLSTAD 21, 36-37 I TRANØY
Denne artikkelen ser på en falsk anmeldelse hvor politiet opptrer partisk ! [ARTIKKEL NR. 8].

TEKST - FOTO: TERJE FJELLSTAD

Dette bildet av Bjørn Næss er tatt 28. august 2007 kl. 0958 på Fjellstads innmark like ved traseen som etter hvert ble til "DEN NYE NARKOVEIEN FRA TROMSØ", og som kanskje ender ved denne falleferdige rønna i Kveldrovegen i Tromsø !

Foto: Privat.