ORGANISASJON


STATISTIKK: 2.268 SITES - 27.523.793 KBYTES - 4.600 VISITS - 17.016 PAGES - 226.832 FILES - 266.319 HITS i SEPTEMBER 2010 [NYTT REKORDBESØK I SEPTEMBER 2010].

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet -  Copyright © TERJE FJELLSTAD.

TERJE FJELLSTAD - HOVEDSIDE

Tidspunkt for siste oppdatering:

 

Organisasjoner  og politiske partier 

TERJE FJELLSTAD

Utdanningsforbundet
[tidligere: Norsk lærerlag]
Se egen underside.

1996-97 Lenvik Frp
Nestformann og kasserer / regnskapsfører

1973-74
Trondheim skoleidrettsråd / Barneskolen      

Oppmann for ski

1971-72 Universitetet i Trondheim / Norges lærerhøyskole
Formann i Studentutvalget

1971-72 Universitetet i Trondheim / Norges lærerhøyskole / Historisk Institutt

Medlem av Instituttrådet i høstsemester 1971 og vårsemester 1972 som studentrepresentant. Medlem av Instituttrådets arbeidsutvalg i vårsemester 1972.

1971-72 Universitetet i Trondheim / Norges lærerhøyskole / Avdeling for samfunnsfag

Studentrepresentant i Avdelingsstyret for samfunnsfag ved UNIT/NLH vår- og høstsemester hhv. 1971 og 1972.

1971-72 Universitetet i Trondheim / Norges lærerhøyskole / Høyskolerådet

Studentrepresentant.

1971-72 Studenttinget i Trondheim / Norsk Studentunion / Trondheim

Medlem av Delegatgruppen / Norsk Studentunion, Trondheim fra november 1971 og for vår- og høstsemester 1972 som representant fra Norges lærerhøyskole / Universitetet i Trondheim [NLH/UNIT].

Representant til 15. og 16. Landsting i Norsk Studentunion fra NLH/UNIT. Medlem av økonomikommisjonen under 15. og 16. Landsting. Medlem av valgkomiteen under 16. Landsting.

Representant til ekstraordinært Landsting Norsk Studentunion 1972, og medlem av valgkomiteen samt formann i økonomikommisjonen ved dette tinget.  

1968 Nordreisa Folkeakademi Formann - Representerte Nordreisa Folkeakademi på årsmøtene til Hålogaland Folkeakademi og Folkeakademienes Landsforbund i 1968.

1963-64 "Polarstjerna" [Elevlag v / Tromsø offentlige lærerskole] Formann

1962-63 "Polarstjerna" [Elevlag v / Tromsø offentlige lærerskole] Programsjef