Tidspunkt for siste oppdatering:


STATISTIKK: 2.268 SITES - 27.523.793 KBYTES - 4.600 VISITS - 17.016 PAGES - 226.832 FILES - 266.319 HITS i SEPTEMBER 2010 [NYTT REKORDBESØK I SEPTEMBER 2010].

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet -  Copyright © TERJE FJELLSTAD.

TERJE FJELLSTAD - HOVEDSIDE

FOTO 2008-9

 

Tidspunkt for siste oppdatering:


STATISTIKK: 2.268 SITES - 27.523.793 KBYTES - 4.600 VISITS - 17.016 PAGES - 226.832 FILES - 266.319 HITS i SEPTEMBER 2010 [NYTT REKORDBESØK I SEPTEMBER 2010].

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet -  Copyright © TERJE FJELLSTAD.

TERJE FJELLSTAD - HOVEDSIDE

FOTO 2008-9

 

Tidspunkt for siste oppdatering:


STATISTIKK: 2.268 SITES - 27.523.793 KBYTES - 4.600 VISITS - 17.016 PAGES - 226.832 FILES - 266.319 HITS i SEPTEMBER 2010 [NYTT REKORDBESØK I SEPTEMBER 2010].

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet -  Copyright © TERJE FJELLSTAD.

TERJE FJELLSTAD - HOVEDSIDE

Tidspunkt for siste oppdatering:


STATISTIKK: 2.268 SITES - 27.523.793 KBYTES - 4.600 VISITS - 17.016 PAGES - 226.832 FILES - 266.319 HITS i SEPTEMBER 2010 [NYTT REKORDBESØK I SEPTEMBER 2010].

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet -  Copyright © TERJE FJELLSTAD.

Tidspunkt for siste oppdatering:

Nektet start i KM Friidrett Troms FIK

TERJE FJELLSTAD

KM Friidrett 16.-17. september 2000

 

UTELUKKET FRA START AV

TROMS FRIIDRETTSKRETS

Faktapunkter

5.9. 2000 sendes skriftlig påmelding til arrangøren IL Pioner Friidrett for følgende øvelser: 800, 1500 og 5000 meter.

Formaliteter inneværende sesong: Friidrettskort 2371 og medlem av Unglyn IL.

Mottar torsdag 14.9 brev datert 11. fra Troms Friidrettskrets om utelukkelse fra KM. Angivelig grunn: Unglyn IL har ikke betalt kretskontingenten. Brevet er undertegnet daglig leder Ingvild Steinheim.

Sender samme dag skriftlig klage til Norges Fri-idrettsforbund. Telefonsamtaler. Sentrale personer er reist til Sydney.

Styret i Troms FIK vedtar 12.9. å oppheve utelukkelsen, men sier ikke fra til aktuelle utøvere.

KM arrangeres uten min tilstedeværelse fordi klarsignal mangler. Nyheten om utelukkelsen er kjent blant deltakere under mesterskapet. men blir ikke nevnt av Troms Folkeblad i reportasjen mandag 18.9. Journalist Helge Nitteberg hevder at han ikke kjente til utelukkelsen.

Mottar 21.9. brev fra Troms FIK v / daglig leder om at utelukkelsen er opphevet både av styret i kretsen og av Norges Fri-idrettsforbund.

 

  Troms FIK opplyser at forslaget om utelukkelse egentlig kom fra IL Pioner Friidrett. Senere opplysninger fra kretsen viser at forslaget kom en uke før KM-start.

Troms Folkeblad har fått alle de viktigste dokumentene i saken; første gang torsdag 14.9. 2000, men Sporten v / Raymond Larsen har vegret seg mot å omtale saken til tross for henvendelser fra min side alle dager i en halv måned; - også til nyhetsredaktør Jørn-Chr. Skoglund.

 Journalist Helge Nitteberg har fått klarsignal til å skrive om saken kfr. telefonsamtale 22.9. Onsdag 27.9. overtar Raymond Larsen saken, men hver dag utover i uken blir offentliggjørelsen utsatt; senest 29. blir offentliggjørelsen lagt til tirsdag 3.10. 2000. Da saken fortsatt ikke er offentliggjort, blir det 3.10. tatt kontakt med sjefredaktør Steinulf Henriksen som uttaler at saken bør omtales da den fortsatt verserer, og at han vil ta kontakt med Raymond Larsen. Den 5.10. får avisen kopi av redegjørelse fra styreleder Kari Nerdrum Tangen i Troms FIK. Frem til mandag 23. er ikke saken nevnt i  Troms Folkeblad og vil antakelig heller ikke bli det !

21.9. har jeg anmodet Troms FIK om å gi meg kopi av forslaget om utelukkelse som kom fra IL Pioner Friidrett. Det opplyses at kretsstyret skal behandle mitt krav. Torsdag 5. oktober får jeg en grundig redegjørelse for saken fra styreleder Kari Nerdrum Tangen. Denne redegjørelse gjør at saken avsluttes fra min side overfor Troms FIK - hvilket straks er meddelt. Likevel er det klart at kretsen ikke vil opplyse hvem som på vegne av IL Pioner Friidrett, fremførte forslaget om utelukkelse ! 

Nedenfor en oversikt som viser hvem som den gang ledet           IL Pioner Friidrett og Troms FIK:

Leder i Troms FIK: Kari Nerdrum Tangen           Telefon:                       A 77 65 21 50           P 77 65 24 00

Daglig leder i Troms FIK:                   Ingvild Steinheim Telefon:                       A 77 83 00 82              P 970 91 546

Leder i IL Pioner Friidrett:          Johnni Håndstad Telefon:                       A 77 87 11 52             P 77 84 40 88

Styremedlem i IL Pioner Friidrett: Karsten Nordli Telefon:                        P 77 84 72 67

Styremedlem i IL Pioner Friidrett: Ingvild Steinheim Telefon:                       A 77 83 00 82          P 970 91 546